Poniedziałek, 04 marca 202404/03/2024
690 680 960
690 680 960

Miasto otworzyło nową przestrzeń dla mieszkańców – Spilno Lublin (zdjęcia)

Wczoraj oficjalnie rozpoczęło działalność Spilno Lublin. To nowe miejsce w Lublinie, które powstało z myślą o młodych mieszkańcach miasta z Polski i z Ukrainy. Jego utworzenie i działalność są finansowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Organizacja placówki oraz opracowanie programu działań pomocowych i integracyjnych, to inicjatywa Miasta, realizowana dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu lubelskich organizacji pozarządowych.

– Od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, w Lublinie dokładamy wszelkich starań, by jak najlepiej zadbać o potrzeby osób, które znalazły schronienie w naszym mieście. To przede wszystkim kobiety z dziećmi, grupa szczególnie wymagająca wsparcia, opieki i stworzenia przestrzeni do budowania relacji oraz więzi społecznych. Dzięki współpracy z UNICEF mamy możliwość zaproszenia ukraińskich i polskich dzieci oraz ich opiekunów do wyjątkowego miejsca nauki, zabawy i integracji. Doświadczenie i umiejętności organizacji pozarządowych, którym powierzyliśmy prowadzenie Spilno Lublin, gwarantują powodzenie tej inicjatywy. Jestem przekonany, że takie miejsca jak Spilno pozwolą wszystkim mieszkańcom Lublina czuć się dobrze w naszym mieście – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Słowo „spilno” w języku ukraińskim oznacza „wspólnie”. Zwrot ten stał się nazwą przestrzeni przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie, a jednocześnie określa sposób myślenia o tym miejscu i działania organizatorów. Ich intencją jest zachęcenie młodych lublinian każdej narodowości do wspólnej nauki, zabawy i wzajemnego wspierania się. Spilno Lublin wpisuje się w szerszy kontekst ogólnopolskiej działalności na rzecz integracji uchodźców prowadzonej przez UNICEF oraz władze samorządowe miast, które stawiają na społeczny potencjał swych mieszkańców.

– UNICEF wspiera władze lokalne w Polsce, czego przykładem jest nasza owocna współpraca z Lublinem, aby pomóc dzieciom, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów z powodu wojny w Ukrainie. W miarę jak ten konflikt się przedłuża, uchodźcze rodziny potrzebują bardziej trwałego wsparcia. Spilno to wyjątkowe miejsce, w którym najbardziej potrzebujące dzieci mogą otrzymać wsparcie oraz szansę na naukę, zabawę i nawiązanie nowych przyjaźni. Bardzo się cieszę, że Lublin jest drugim po Łodzi ośrodkiem miejskim w Polsce, w którym uruchomiono Spilno i nie możemy się doczekać powitania tutaj społeczności tego miasta – mówi Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura Reagowania Kryzysowego UNICEF w Polsce.

Organizatorami wydarzeń w ramach Spilno Lublin są lubelskie organizacje pozarządowe od lat specjalizujące się w pomocy osobom potrzebującym wsparcia czy też poszukującym sposobów wyrażania swojej kreatywności:

  • Fundacja Sempre a Frente – od 2010 r. pomaga w dorastaniu dzieciom i młodzieży; jedna z czołowych organizacji pracujących w sposób stały i systemowy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, w szczególności skupiając się na osobach defaworyzowanych, w tym doświadczających różnych form krzywdzenia, 
  • Stowarzyszenie Homo Faber – od 2004 r. pracuje w obszarze praw człowieka, działa na rzecz integracji cudzoziemców przebywających w Polsce, przeciwko dyskryminacji, a od lutego tego roku jest liderem pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy,
  • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides – od 2003 r. prowadzi działalność w sferze pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspierania rozwoju i dobrostanu kobiet oraz edukacji i szkoleń,
  • Fundacja 5Medium – od 2011 r. prowadzi działania edukacyjne i animacyjne, głównie
    z wykorzystaniem tzw. „nowych mediów” w procesie edukacyjnym.

Program Spilno Lublin już teraz jest szeroki i dotyczy wielu aspektów wsparcia i integracji. W przygotowanej ofercie Spilno Lublin znajdują się: kurs języka angielskiego dla dzieci 10 – 12 lat, kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych z Ukrainy, kurs języka ukraińskiego dla dzieci z Ukrainy. Istotnym działaniem będą szkolenia dla osób pracujących ze społecznością uchodźczą. Nie zabraknie także takich aktywności jak warsztaty plastyczne, rękodzielnicze i ruchowe dla kobiet i dla dzieci, czy warsztaty relaksacyjne oraz mindfulness dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi mieszkańcy mogą też uczestniczyć w spacerach po lesie nazwanych Lasoterapia”. W Spilno Lublin udzielane będą porady prawne i socjalne oraz różne formy wsparcia psychologicznego, w tym możliwość podjęcia psychoterapii.

Organizatorzy zachęcają polską i ukraińską społeczność naszego miasta do wspólnego tworzenia oferty poprzez składanie propozycji zagospodarowanie czasu i przestrzeni Spilno. Pomysły można przedstawiać osobiście w siedzibie Spilno Lublin lub przesyłać je drogą mailową na adres: [email protected]

Szczegółowy program działań na najbliższy miesiąc dostępny jest w siedzibie Spilno Lublin oraz opublikowany na profilu www.facebook.com/spilnolublin. Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji i zapisaniem się na poszczególne zajęcia proszone są o kontakt poprzez adres mailowy: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 730 248 836. Spilno Lublin ma siedzibę w Hali Globus (ul. Kazimierza Wielkiego 8), czynne jest od poniedziałku do soboty. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Relacje z wydarzeń, zapowiedzi i linki do zapisów publikowane są w mediach społecznościowych: Facebook (Spilno Lublin), Instagram (spilno_lublin) oraz Telegram (t.me/spilno_lublin).

Spilno Lublin jest jednym z elementów szerszego programu działań realizowanych w naszym mieście dzięki wsparciu UNICEF. Porozumienie o współpracy podpisane w czerwcu przez władze Miasta i przedstawicieli międzynarodowej organizacji przewiduje pomoc rzeczową i finansową w wysokości około 19 mln zł. Skorzystają z niej zarówno ukraińskie jak i polskie dzieci. W ramach współpracy Miasta i UNICEF 22 lubelskie szkoły otrzymały 44 laptopy, odbyły się wakacyjne kolonie dla 300 dzieci uchodźczych i współfinansowano zakup wyposażenia do nowego segmentu przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 12 na ul. Sławinkowskiej.

Ponadto, przekazano środki finansowe na zapewnienie całodziennego wyżywienia oraz środków higieny osobistej dla uchodźców w punktach zbiorowego zakwaterowania. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudniane są osoby, które pomagają pracownikom i obywatelom Ukrainy, w tym dzieciom z rodzin uchodźców. W szkołach zatrudniani są asystenci międzykulturowi wspierających ukraińskich i polskich uczniów oraz ich rodziców. Dla bibliotek szkolnych oraz publicznych w Lublinie zakupiono materiały edukacyjne i książki. Przeprowadzono akcję zorganizowano akcję promocji karmienia niemowląt piersią wśród uchodźczyń, trwają działania mające na celu propagowanie szczepień wśród obywateli Ukrainy. Porozumienie przewiduje również m. in. zakupy wyposażenia gabinetów pielęgniarskich w szkołach, remont stołówki szkolnej, tworzenie kącików integracji w szkołach.

UNICEF to Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, utworzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1946 roku, by zapewnić żywność i opiekę zdrowotną dla dzieci i matek w krajach zniszczonych przez II wojnę światową. Od tamtej pory UNICEF wspiera dzieci i ich matki w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi czy katastrofami naturalnymi, zaś od ataku Rosji na Ukrainę wspiera polskie miasta w niesieniu adekwatnej pomocy osobom uciekającym z Ukrainy.

Miasto otworzyło nową przestrzeń dla mieszkańców – Spilno Lublin (zdjęcia)

Miasto otworzyło nową przestrzeń dla mieszkańców – Spilno Lublin (zdjęcia)

Miasto otworzyło nową przestrzeń dla mieszkańców – Spilno Lublin (zdjęcia)

(fot. UM Lublin)

20 komentarzy

Z kraju

Polityka i społeczeństwo