Środa, 22 maja 202422/05/2024
690 680 960
690 680 960

Miasto przed laty kupiło dworzec kolejowy. Teraz będzie remont i nowe przeznaczenie

Jeszcze w tym roku ma ruszyć remont zabytkowego, lecz zaniedbanego budynku dworca kolejowego w Zamościu. W obiekcie będzie się mieścić Centrum Integracji Społecznej.

W połowie 2015 roku Zamość sfinalizował zakup budynku dworca kolejowego. Przez dłuższy czas trwały przygotowania do rozpoczęcia prac remontowych. Obiekt nie jest mały, gdyż posiada dwie kondygnacje, do tego jest częściowo podpiwniczony. Ponieważ budynek wpisany jest do rejestru zabytków, wszelkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim. Do tego koszty przystosowania obiektu do dawnej świetności nie są małe i miasto musiało postarać się o zewnętrzne środki na ten cel.

W końcu zapadła decyzja, że dworzec zostanie zaadaptowany na potrzeby Centrum Integracji Społecznej, aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Specjalnie na ten cel udało się miastu uzyskać ponad 6 milionów zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Właśnie został ogłoszony przetarg na wykonanie prac.

Zakres prac obejmuje remont dachu i orynnowania, ocieplenie stropu, remont kominów oraz ścian i sufitów piwnic, remont posadzek, przebudowę ścian i ścianek działowych na parterze i piętrze budynku, wymianę drzwi i okien, remont opaski odwadniającej i cokołu, montaż platform schodowych, demontaż starych i montaż nowych instalacji sanitarnych, wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjnej, odgromowej, komputerowej, grzewczej i elektrycznej, instalację wentylacji mechanicznej, instalację monitoringu wizyjnego, instalację oddymiania oraz instalację fotowoltaiczną.

Całkowita wartość projektu wynosi 7,28 mln złotych. Nowo powstałe Centrum Integracji Społecznej, ma zapewnić aktywizację zawodową 30 osobom w ciągu roku. Jak zapewniają władze miasta, pomimo zaadoptowania budynku na nowe cele, po remoncie podróżni cały czas będą mogli korzystać z obiektu.

(fot. wikipedia – Lichen99 – Praca własna)
2018-02-02 20:45:40

2 komentarze

  1. ” Nowo powstałe Centrum Integracji Społecznej, ma zapewnić aktywizację zawodową 30 osobom w ciągu roku” przy „Całkowita wartość projektu wynosi 7,28 mln złotych.” Czy to nie jest marnotrawstwo pieniędzy?

  2. Tam zawsze było centrum integracji jak to na każdym dworcu.