Niedziela, 21 kwietnia 202421/04/2024
690 680 960
690 680 960

Miasto i gmina w końcu mówią jednym głosem. Jest porozumienie prezydenta Chełma i wójta gminy Chełm

Jest oficjalne porozumienie władz gminy Chełm i miasta Chełm w głośnej sprawie poszerzenia granic miasta. Jak podkreślono, ma to na celu troskę o przyszłość miasta , gminy oraz Ziemi Chełmskiej.

W piątek prezydent Chełma Jakub Banaszek i wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba zawarli porozumienie w sprawie poszerzenia granic miasta o sąsiadujące z nim sołectwa. Tym samym oba samorządy wystąpiły do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o korektę wniosku, jaki we wrześniu miasto złożyło w celu uruchomienia procedury poszerzenia swoich granic.

Przypomnijmy, wywołało to protesty mieszkańców oraz władz gminy, którzy podkreślali, że wszystko odbywa się za ich plecami. Wskazywano, że zmiany doprowadzą do utraty 20 proc. powierzchni i 50 proc. dochodów własnych gminy zabezpieczających jej prawidłowe funkcjonowanie i dalszy rozwój. Pikietujący tłumaczyli, że prezydent Chełma Jakub Banaszek zapewniał, iż miasto potrzebuje 150 -200 ha terenów inwestycyjnych, tymczasem chce zawłaszczyć 4,5 tys. ha.

Dzisiaj w toku negocjacji obie strony wypracowały wspólne stanowisko dotyczące odstąpienia przez miasto zgłoszonych wcześniej do MSWiA obszarów. Jak podkreślono, ma to na celu troskę o przyszłość Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Ziemi Chełmskiej. Nie oznacza to jednak rezygnacji z planów poszerzenie granic miasta, które jak podkreśla, potrzebuje nowych terenów inwestycyjnych.

– Wierzymy, że zawarty kompromis będzie stanowił przełom w naszych relacjach oraz istotny krok w stronę zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju regionu. Wspólnie stoimy na stanowisku, że dobro mieszkańców winno być priorytetem dla samorządowców – mówią wspólnie Jakub Banaszek oraz Wiesław Kociuba.

W trakcie rozmów władze miasta i gminy uzgodniły, że to pierwsze przejmie wyłącznie tereny potencjalnie inwestycyjne, które to są przede wszystkim niezamieszkałe. Są one zlokalizowane w miejscowościach Depułtycze Królewskie, Pokrówka, Koza Gotówka, Srebrzyszcze i Rudka. Łączna powierzchnia tych działek wynosi około 470 hektarów. Teraz decyzje uwzględniające zmiany zawarte w porozumieniu należą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Miasto i gmina w końcu mówią jednym głosem. Jest porozumienie prezydenta Chełma i wójta gminy Chełm

(fot. UM, UG Chełm)

5 komentarzy

  1. taa i od razu większe podatki, dziurawe drogi, korzyści brak. prestiżem opłat nie da się zrobić

  2. Bardzo dobrze trzeba wykorzystać potencjał prezydenta Banaszka a jak do tego dojdzie doświadczenie wójta Kociuby i wspólna praca na rzecz ziemi chełmskiej to bardzo dobra perspektywa

Z kraju