Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Lubelskie: dodatkowe 5 mln euro z REACT-EU na zielone inwestycje

Ośmiu przedsiębiorców z Lubelszczyzny w ramach I rundy konkursu na zielone inwestycje dostało umowy w sumie na 5 mln euro – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Pieniądze pochodzą z II transzy instrumentu REACT-EU z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-20.

Zdzisław Szwed, członek zarządu województwa lubelskiego w ramach I rundy konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” 19 października br. przekazał umowy na dofinansowanie kolejnym ośmiu przedsiębiorcom na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną.

Zawarcie kolejnych umów na zielone inwestycje na Lubelszczyźnie było możliwe dzięki środkom z II transzy instrumentu REACT-EU, czyli środków na naprawę społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19 oraz przygotowanie się do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki.

UMWL przypomniał, że pod koniec lipca Komisja Europejska wydała decyzję o przyznaniu II transzy funduszy w ramach instrumentu REACT-EU, dzięki czemu pula środków w programie dla województwa Lubelszczyzny powiększyła się o blisko 5 mln euro. Oznacza to, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) tylko w rundzie I konkursu przekaże wsparcie kolejnym 55 firmom, a łączna kwota dofinansowania przekroczy 9 mln zł.

– W dobie rosnących cen prądu zwiększenie środków na zieloną energię to bardzo dobra wiadomość. Dzięki temu przedsiębiorcy zmniejszą swoje rachunki i jednocześnie zadbają o środowisko naturalne – mówił cytowany w komunikacie Zdzisław Szwed, członek zarządu województwa lubelskiego.

Urząd przypomniał, że dotychczas w ramach konkursu, LAWP podpisała umowy ze 195 firmami, w tym 148 umów w ramach rundy I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” oraz 47 umów z rundy II „Głęboka termomodernizacja”. Ich całkowita wartość sięga ponad 107 mln zł, z czego ponad 52 mln zł to wkład z UE.

Przypomniał, że celem Działania 15.1 „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki” jest dofinansowanie inwestycji, które mają się przyczyniać do realizacji polityki klimatyczno-energetycznej UE, m.in. zwiększających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawiających efektywność energetyczną sektora przedsiębiorstw, dywersyfikację dostaw energii, ograniczenie zużycia paliw kopalnych czy emisji dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów do atmosfery.

– Dzięki II transzy REACT-EU alokacja całego konkursu wzrosła do ponad 121,2 mln zł. Pierwotnie kwota przeznaczona na Działanie 15.1 wynosiła 93,9 mln zł – poinformował UMWL.

O dotacje w konkursie mogli starać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego z większościowym udziałem JST. W trzech rundach naboru wpłynęło blisko 650 wniosków o dofinansowanie w sumie na ok. 819 mln zł, w tym ok. 385,5 mln zł z UE.

(fot. UMWL, źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP)

Komentarze wyłączone