Niedziela, 26 maja 202426/05/2024
690 680 960
690 680 960

Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. Będzie wniosek do sądu o ukaranie

Ujawnienie nielegalnego wykonywania pracy przez 132 cudzoziemców oraz nielegalnego powierzenia wykonywania pracy 149 cudzoziemcom − to efekty kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Czynności prowadzono w jednej z firm działających na terenie powiatu zamojskiego. Podczas kontroli zweryfikowano dokumentację związaną z zatrudnieniem 339 cudzoziemców, obywateli: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii oraz Uzbekistanu.

Ponadto stwierdzono niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku informacyjnego wobec cudzoziemców, wynikającego z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z ujawnionymi naruszeniami przepisów prawa, wobec pracodawcy prowadzone są dalsze czynności służbowe, zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Wykroczenia przeciwko przepisom Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy usankcjonowane są karą grzywny.

(fot. NOSG\źródło NOSG)

7 komentarzy

  1. A Zimbabwe?

  2. Obywatel Zimbabwe za ostatni nocny wyczyn zostanie deportowany.

  3. To zapraszam do Janowa Lubelskiego, przeważnie do firm z branży budowlanej,wizy już się pokończyły czy tam jakieś pozwolenia na pobyt i rabotajemy dalej bo wyjazd na Ukrainę grozi pozostaniem tam na zawsze

  4. raczej zapraszam do pissowskiego Orlen w okolice Płocka

  5. To może teraz kolej na kierowców bolta i ubera?

  6. A te co pracują w sadach i na polu na marysinie w siedliskach

Dodaj komentarz