Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

Kolejna fala oszustw. Uważaj na to pismo!

Kolejna fala oszustw zalewa kraj. Tym razem oszuści podszywają się pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i wysyłają do petentów decyzje wzywające do wniesienia opłaty.

Podobnie jak w 2020 r. oszuści podszywają się pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i wysyłają do petentów decyzje wzywające do wniesienia opłaty.

Obecny schemat działania przestępców jest bardzo podobny do modus operandi z 2020 r. O ile oszuści w celu uśpienia czujności niezmiennie podają prawdziwe dane dotyczące zgłaszanych przedmiotów własności przemysłowej oraz dołączają pismo WZOROWANE na wydawanych przez Urząd Patentowy dokumentach potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (świadectwo ochrony), o tyle należna do uiszczenia kwota podana jest w walucie EURO oraz jest wskazywany w tym przypadku rachunek bankowy prowadzony przez bank w Republice Federalnej Niemiec (mogą to być również rachunki bankowe prowadzone w innych państwa strefy euro).

Zmiana ta wynika z podjętej współpracy Prezesa Urzędu Patentowego, organów ścigania i banków, które identyfikując tego typu wyłudzenia, wdrożyły mechanizmy przeciwdziałania wykorzystywania działalności bankowej do popełniania przestępstw na szkodę banków oraz ich klientów.

Jak rozpoznać fałszywą decyzję?

Kwoty związane z udzieleniem ochrony określone są w EURO, a do uiszczenia opłaty podany jest oszukańczy numer rachunku, który wskazuje, że konto jest prowadzone przez instytucję znajdującą się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku otrzymania decyzji kierowanej z Urzędu Patentowego rekomendujemy zachowanie najwyższej ostrożności!

Zastosuj się do kilku ważnych zasad:

– uważnie przeczytaj otrzymaną korespondencję;
– zweryfikuj czy w treści decyzji podany jest należący do Urzędu Patentowego numer rachunku bankowego 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000, który prowadzony jest przez Narodowy Bank Polski O/O Warszawie. Jeśli otrzymałeś „decyzję”, w której znajduje się inny numer rachunku bankowego, oznacza to próbę dokonania przestępstwa na Twoją szkodę!
– Informacje o innych rachunkach Urzędu Patentowego RP w NBP i BGK oraz celu ich wykorzystania można znaleźć na stronie internetowej Urzędu, pod linkiem https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/inne/oplaty-w-postepowaniu/platnosc-na-konto-urzedu
– od 1 grudnia 2021 r. potwierdzenia zgłoszenia i decyzje o udzieleniu prawa wyłącznego (decyzje warunkowe) są opatrzone kodem QR oraz
informacją jak dokonać weryfikacji autentyczności wysłanej korespondencji. Strona, na której można sprawdzić autentyczność dokumentu, dostępna jest pod adresem https://pue.uprp.gov.pl/public/stamp, gdzie udostępniono również instrukcję weryfikacji korespondencji.

W przypadku podejrzenia próby popełnienia przestępstwa lub gdy przestępstwo to zostało popełnione, niezwłocznie poinformuj o tym fakcie swój bank oraz złóż stosowne zawiadomienie na Policję lub do Prokuratury.

Kolejna fala oszustw. Uważaj na to pismo!

(fot. pixabay.com\Policja)

Jeden komentarz

  1. Nie rozumiem…. – Jeżeli się nie dam oszukać i jestem żywy i czujny w necie ,to mogą mi tylko…. a,tym poszkodowanym ,radzę niech ich opierd… olą na facebooku ?

Z kraju

Polityka i społeczeństwo