Sobota, 20 kwietnia 202420/04/2024
690 680 960
690 680 960

Jest akt oskarżenia za zgłoszenie gotowości do działania na rzecz białoruskiego wywiadu

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi M. zarzucając mu m.in. zgłoszenie gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu. Śledztwo było prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie zarzucił oskarżonemu zgłoszenie gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejne zarzuty dotyczą posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Czyny zarzucone oskarżonemu zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

(fot. ABW, źródło PK)

Jeden komentarz

  1. Do pudła POwca

Z kraju