Sobota, 13 kwietnia 202413/04/2024
690 680 960
690 680 960

Gminy i powiaty mogą wnioskować o środki na zakup autobusów regionalnych

Do 17 maja 2023 r. gminy, powiaty oraz ich związki mogą wnioskować o środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy na zakup nisko- i zeroemisyjnych autobusów regionalnych. Kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi prawie 1,7 mld zł.

– Wszelkie inicjatywy mające na celu dofinansowanie zakupu nisko- i zeroemisyjnych autobusów to ważny krok w kierunku poprawy jakości transportu publicznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Inwestycje w ekologiczne środki transportu są nie tylko korzystne dla środowiska, ale również dla poprawy jakości życia mieszkańców, zwłaszcza tych z mniejszych miejscowości. Dzięki takim inwestycjom tworzymy zrównoważony transport publiczny, który będzie służył mieszkańcom wielu regionów Polski ­– powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Konkurs ogłoszony w ramach inwestycji KPO „E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)” przewiduje wsparcie dla szeregu przedsięwzięć obejmujących zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego, hybryda plug-in) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi – CNG, LPG/LNG), wraz z infrastrukturą ładowania i tankowania zakupionych pojazdów. Dofinansowanie każdego z tych przedsięwzięć może wynieść aż do 95 proc. wydatków kwalifikowalnych.

– Nieustannie podejmujemy i będziemy podejmowali działania mające na celu pomoc samorządom terytorialnym na poziomie powiatowym i gminnym w tworzeniu regularnej komunikacji zbiorowej. Dofinansowanie zakupu i modernizacji lokalnej komunikacji autobusowej pozwala na szybsze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań transportowych i przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. To kolejne narzędzie wsparcia, oprócz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, skierowane do władz lokalnych – stwierdził wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zakupione w ramach konkursu pojazdy i infrastruktura będą wykorzystywane na nowoutworzonych pozamiejskich liniach autobusowych, a także na liniach pozamiejskich, które są zagrożone likwidacją, np. z powodu przestarzałego taboru lub deficytowości danej linii autobusowej. Celem konkursu jest także zniwelowanie różnic w zakresie standardu podróży pomiędzy komunikacją miejską a podmiejską.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Każdy zainteresowany beneficjent będzie musiał opisać istniejącą sytuację transportową w swoim regionie ze szczególnym uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej. Kluczowe będzie także wsparcie integracji transportowej, ponieważ premiowane będą linie, które zapewnią połączenia z transportem kolejowym lub transportem miejskim. Dodatkowe punkty można uzyskać także za integrację rozkładów jazdy różnych form transportu czy korzystanie z dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Więcej informacji o konkursie oraz pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych: https://www.cupt.gov.pl/konkurs/aktualnie-trwajace/e1-1-2-zero-i-niskoemisyjny-transport-zbiorowy-autobusy.

Do końca maja br. trwa również III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”, organizowany przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o tym naborze dostępnych jest na stronie NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/iii-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-zielony-transport-publiczny.

(fot. źródło LUW)

3 komentarze

  1. Zakup może się i uda ale kto będzie tym kierował.
    Myślicie, że za najniższą krajową lub jakieś szczątkowe etaty będzie stała kolejka chętnych.
    Znowu będzie utyskiwanie, że nie ma chętnych do pracy.
    Myślę, że chętni są tylko „januszów” nie stać na normalne zatrudnienie. To jest patologia tego rynku. Ciężarowego również.

    • Jakby wywalić połowę urzędników, która robi nikomu niepotrzebne rzeczy to pieniądze na podniesienie plac dla tych pożytecznych by się znalazły.

  2. Wnioski można składać, ale kasy z KPO i tak nie będzie, bo rząd nawet wniosku do UE nie złożył.

Dodaj komentarz

Z kraju