Wtorek, 28 maja 202428/05/2024
690 680 960
690 680 960

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie podsumowała kalendarzową zimę

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków podsumowała zakończoną 21 marca kalendarzową zimę. Okres ten charakteryzował się zmiennymi temperaturami. Najniższą temperaturę odnotowano 9 stycznia 2024 r i wynosiła ona -16,8°C. Temperatury zewnętrzne mają bezpośredni wpływ na ilość produkowanego przez elektrociepłownię ciepła.

Elektrociepłownia w Lublinie, będąca jednym z oddziałów PGE Energia Ciepła, jest największym wytwórcą energii elektrycznej i ciepła na Lubelszczyźnie. Zabezpiecza ponad 60% zapotrzebowania miejskiego systemu ciepłowniczego miasta, a dzięki procesowi wysokosprawnej kogeneracji produkuje także energię elektryczną.

Zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym zależy przede wszystkim od pogody. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie prognoz z wyprzedzeniem co najmniej kilku dni i tworzenie planów pracy jednostek wytwórczych oraz ich bieżąca aktualizacja. Na podstawie prognozowanych zmian temperatury powietrza atmosferycznego, przygotowywana jest kilkudniowa prognoza zapotrzebowania na moc cieplną. Te plany są podstawą do optymalizacji produkcji tak, aby mając do dyspozycji określone urządzenia, wytworzyć potrzebną ilość ciepła, pamiętając jednocześnie o obowiązujących normach środowiskowych.

Sezon grzewczy 2023/2024 rozpoczął się w połowie września 2023 roku, jednak wyjątkowo ciepły październik sprawił, że zapotrzebowanie na ciepło było mniejsze w porównaniu do lat ubiegłych. Nadejście wiosny, poprzedził bardzo ciepły luty. W zakończonym sezonie grzewczym najwyższa temperatura zewnętrzna została odnotowana 27 lutego br. i wyniosła +16,4 °C. Natomiast najniższą temperaturę zewnętrzną zanotowano 9 stycznia br. i było to -16,8°C.

W obecnym sezonie grzewczym średnia dobowa moc cieplna wytworzona w elektrociepłowni wyniosła 164,5 megawatów termicznych. Lubelski oddział PGE Energia Ciepła gotowy jest do pracy w znacznie niższych temperaturach niż odnotowane w ostatnim okresie. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla miasta, realizując produkcję ciepła i energii elektrycznej zgodnie z założonym planem. Mieszkańcy miasta mogą liczyć na stabilne i nieprzerwane dostawy ciepła, bez względu na zmieniające się temperatury. Sezon grzewczy w elektrociepłowni, mimo zakończonej kalendarzowej zimy, nadal trwa i zgodnie z harmonogramem zakończy się na przełomie kwietnia i maja br.

Poniżej kilka ciekawych danych związanych z tegoroczną zimą

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie podsumowała kalendarzową zimę

Jeden komentarz

  1. kronikidewelorozwoju

    Już teraz są nadwyżki ciepła z kogeneracji, a tymczasem eK0log 700-lecia planuje uczynić z Koziego Grodu centrum spalania śmieci z całej Europy, gdzie oprócz spalarni Zbaffcy Motorynki przewidywane są jeszcze 2 inne tego typu obiekty.

Dodaj komentarz

Wiadomości z info112