Środa, 17 kwietnia 202417/04/2024
690 680 960
690 680 960

Domy dziecka i inni odbiorcy wrażliwi mogą skorzystać z ochrony taryfowej oraz niższych cen gazu

Domy dziecka, szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szereg innych społecznie wrażliwych odbiorców może od 29 stycznia br. wystąpić o objęcie ochroną taryfową i skorzystać z niższych cen gazu ziemnego.

To możliwe dzięki zapisom ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Do 16 lutego br. do PGNiG Obrót Detaliczny tylko drogą elektroniczną wpłynęło ok. 15 tysięcy oświadczeń od podmiotów uprawnionych do ochrony taryfowej.

Z niższych cen gazu ziemnego mogą korzystać między innymi tacy odbiorcy wrażliwi jak:  jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, oraz inne podmioty wymienione w Ustawie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000020201.pdf.

Aby skorzystać z niższych cen gazu, uprawnione podmioty zobowiązane są do złożenia oświadczenia. W przypadku obowiązujących umów z PGNiG Obrót Detaliczny termin wynosi 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy i upływa 15 marca 2022 roku. Złożenie wniosku w wyznaczonym terminie pozwoli na uzyskanie ochrony taryfowej w rozliczeniach od 1 stycznia 2022 roku. Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. Nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy ze spółką.

Spółka zachęca do składania oświadczeń drogą elektroniczną. To najprostsza oraz – ze względu na trwającą pandemię – najbezpieczniejsza forma składania oświadczeń, które są dostępne dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny, za pośrednictwem strony internetowej:

https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

Szczegółowe informacje, w tym lista podmiotów uprawnionych do ochrony taryfowej, dostępne są pod adresem:

https://pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

(fot. pixabay.com)

8 komentarzy

 1. Wieśniaczka w gumofilcach na szpileczkach

  Aby skorzystać z niższych cen gazu, uprawnione podmioty zobowiązane są do złożenia oświadczenia, czyli zupełnie po polsku: mięciutko, na kolankach, ze stosownie złożonymi łapkami, poprosić

 2. odbiorcy wrażliwi,ja jestem wrażliwy.

  • Dyrdymałko 112 (słownie: sto dwunasty)

   Jak tak, to do wysokiego urzędu, pokłoń sie pięknie od progu, bachnij na kolanka, złóż łapki i z pokora w głosie, poproś.
   Moooże dadzą…

 3. Mogą….Ale nie muszą…

 4. X-X-X-X-X--X-X-X

  Parafie i domy parafialne, kurie dostały zniżkę od razu. Reszta musi grzecznie poprosić.

  • Plebanom sie nalezy…owieczki przeca kabaca zeby na psssss glosowali.

   • Dziadek ze Slamsowa

    Tym to nie tylko gaz za „Bóg zapłać” sie należy… pensje, zusowskie składki emerytalne, rentowe i zdrowotne i sam Bóg wie jeszcze co…

    • Ja być obca krajowca i tak se myśle, że...

     Ale jest ich tylko ciut ponad 34 tysiące !!! Polska być bogata kraj, na wszystko wystarczy

Z kraju