Sobota, 25 maja 202425/05/2024
690 680 960
690 680 960

Do drzwi rolników zapukają ankieterzy. Rozpoczęły się badania Urzędu Statystycznego

Powierzchnia gospodarstwa rolnego, powierzchnia zasianej i zasadzonej poszczególnymi uprawami, pogłowie zwierząt gospodarskich, produkcja zwierzęca, zużycie nawozów i środków ochrony roślin, cena zakupu i dzierżawy użytków rolnych, aktualna i przewidywana sytuacja gospodarstwa – m.in. o to będą pytać ankieterzy, którzy zapukają lub zadzwonią do rolników w naszym regionie.

W całym województwie lubelskim rozpoczęły się ankietowe badania rolne. Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 realizuje je Urząd Statystyczny w Lublinie. Prowadzone one będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych, na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Do 10 lipca prowadzone będą badanie rolnicze, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej oraz badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego. Od 15 do 31 lipca zaplanowano ankietę koniunktury w gospodarstwie rolnym a od 12 do 22 sierpnia badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku. Kolejne tego typu badania zaplanowano w listopadzie i grudniu. Wtedy to ankieterów będą interesowały plony niektórych ziemiopłodów rolnych, pogłowie bydła, owiec i drobiu oraz produkcja zwierzęca a także pogłowie świń i produkcja żywca wieprzowego.

W badaniach będą zbierane również informacje m. in. o powierzchni gospodarstwa rolnego, powierzchni zasianej i zasadzonej poszczególnymi uprawami, pogłowiu zwierząt gospodarskich, produkcji zwierzęcej, zużyciu nawozów i ochronie roślin, cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych, aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych a także plonach niektórych roślin uprawnych. Wyniki analiz będą później opublikowane w ogólnie dostępnych zbiorach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej.

Większość badań tego typu realizowanych jest przez ankieterów „stałych”, dla których jest to jedyne zajęcie w ramach obowiązków służbowych. Zdarza się również, że badania prowadzone są za pośrednictwem telefonu. W takich przypadkach z respondentem wywiad przeprowadzają „teleankieterzy”. Warto pamiętać, że każdy ankieter który zapuka do drzwi, posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych. Tożsamość pracowników Urzędu Statystycznego realizujących badania można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: (22) 279 99 99 czynny w godz. 8.00-18.00 w okresie trwania badania.

(fot. pixabay – zdjęcie ilustracyjne)

5 komentarzy

  1. Z badań Urzędu Statystycznego wynika, że typowy pies rolnika dobiega do bramki w ciągu średnio 3 sekund. A ankieter w ciągu 6 sekund. Statystycznie rzecz biorąc jest to potencjalnie problem.

    • sołtys z Beredykowa

      ale w ostatnim gospodarstwie to ankieter dobiegnie w ciągu 2 sekund. Trening czyni mistrza.

  2. Wszystkie dane są w systemie arimr

  3. Czy ankieterzy będą się odkażać przeciw ASF?

  4. A jak jego lub ją nie wpuszczę to co wtedy?