Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

Były komendant policji będzie odpowiadał za bezpieczeństwo w naszym regionie

Dwukrotny komendant wojewódzki policji w Lublinie rozpoczął właśnie prace w urzędzie wojewódzkim. Został szefem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wojewoda Lubelski powołał na stanowisko dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nadinspektora Dariusza Działo. Początkowo stanowisko to miał piastować Jarosław Szymczyk, jednak niedługo zapadła decyzja, iż zostanie on dyrektorem generalnym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wówczas ponownie powstał wakat.

Ostatecznie Krzysztof Komorski postanowił, aby za bezpieczeństwo w naszym regionie odpowiadała osoba przez szereg lat związana ze mundurem. Jak podkreślił wojewoda, w przeszłości generał i dwukrotny komendant wojewódzki posiada ogromne doświadczenie w kwestii tematyki obronności i współpracy ze służbami mundurowymi.

Dariusz Działo przez szereg lat związany był z policją. Początkowo służył w komendzie wojewódzkiej w Lublinie, m.in. w wydziale kryminalnym i wydziale ds. narkotyków. Później został zastępcą naczelnika jednego z wydziałów w Biurze do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Głównej Policji. Do tego dochodzą kierownicze funkcje w lubelskim oddziale Centralnego Biura Śledczego.

W 2008 roku został I zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Radomiu po kilku miesiącach awansował na komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie. W 2012 zaczął dowodzić śląskim garnizonem, a rok później komendą stołeczną. W 2014 r. powrócił na stanowisko lubelskiego komendanta wojewódzkiego – był nim do 24 grudnia 2015 r.

Po zakończeniu służby w policji pełnił funkcję dyrektora Wydziału Zarządzania Ruchem i Mobilnością w Urzędzie Miasta Lublina.

17 komentarzy

  1. Chcieliście cymbały rządy popaprańców to macie.

  2. łejza uzdrowiciel

    Szkoda że Szymczyka z głośnikiem nie wybrali

  3. Pisowcy dostali od wojewody działo NA RYJ.

Dodaj komentarz

Z kraju