Niedziela, 21 lipca 202421/07/2024
690 680 960
690 680 960

Bezpieczne Piątki na przejazdach kolejowo-drogowych

Straż Ochrony Kolei cyklicznie uczestniczy w projekcie „Bezpieczny Piątek” – akcji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko”.

W każdy wakacyjny piątek Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa – koordynatorzy kampanii oraz wspierający ich funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pojawią się w całej Polsce na wybranych przejazdach, by uświadamiać kierowców, rowerzystów i pieszych jak bezpiecznie pokonywać przejazdy kolejowo-drogowe.

„Bezpieczny piątek” to jedno z działań PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzonych wraz ze Strażą Ochrony Kolei w ramach kampanii społecznej “Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko”. Już od 21 czerwca do 3O sierpnia 2024 roku w piątki, dwa razy w miesiącu (czerwiec) i cztery razy w miesiącu (lipiec, sierpień) na wybranych przejazdach kolejowo-drogowych w kraju przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych i Straży Ochrony Kolei będą dyżurować i analizować ruch drogowy.

Główną ideą tej inicjatywy jest przeprowadzanie w okresie wakacyjnym wzmożonych kontroli na przejazdach kolejowo-drogowych w celu wyeliminowania zachowań niepożądanych wśród kierowców oraz korzystania z niedozwolonych tzw. „dzikich przejść” przez pieszych. Każdemu uczestnikowi ruchu drogowego rozdawane będą broszury informacyjno-edukacyjne oraz opaski odblaskowe.

Funkcjonariusze SOK i pracownicy Zakładów Linii Kolejowych edukują oraz przekazują ważne informacje na temat żółtych naklejek posiadających trzy numery: indywidualny numer przejazdu, numer alarmowy 112 oraz numer do służb technicznych PLK i alarmowy Straży Ochrony Kolei 22 474 00 00. Dzięki temu można precyzyjnie określić swoje położenie oraz zgłaszać nieprawidłowości i awarie na przejazdach.

Najczęstszymi przyczynami tragedii na przejazdach kolejowych jest niezatrzymanie się przed znakiem STOP ignorowanie czerwonych świateł, omijanie zamkniętych rogatek, wjeżdżanie pod opadające rogatki czy też wjeżdżanie na przejazd bez możliwości zjazdu.

Funkcjonariusze SOK i pracownicy PKP PLK S.A. będą przypominać użytkownikom przejazdów kolejowo-drogowych o prawidłowym zachowaniu na terenach kolejowych oraz w pobliżu torów. Jednakże, osoby które w sposób rażący łamią przepisy ruchu drogowego mogą spodziewać się pouczeń, a nawet mandatów. W ciągu jednego dnia akcja przeprowadzana będzie nawet w kilkudziesięciu miastach w Polsce. „Bezpieczny piątek” jest prowadzony na najczęściej uczęszczanych przejazdach kolejowo-drogowych oraz wzdłuż torów, gdzie występują tzw. „dzikie przejścia”.

(Źródło: SOK)

 

3 komentarze

  1. A co z rejestratorami wjazdu na czerwonym, albo niezatrzymania się na stopie? Dyski się zapełniły, formularze mandatów skończyły, czy nie ma ludzi by się tym zajmowali?

  2. wczoraj w Motyczu przy Sasie szlabany zapory były w górze a pociąg wolno wjechał i trąbił , kiedy za rowerzystów sie wezmą większość na chodnikach na czerwonym i po przejściu dla pieszych

    • nie ma misiu czegoś takiego jak „w Motyczu przy Sasie”, bo bar Sas jest w Kozubszczyźnie, a przejazd kolejowy między Kozubszczyzną i Maryninem, natomiast Motycz, o którym piszesz jest 3 km dalej
      prawie, ale jednak robi różnicę…

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport