Czwartek, 30 maja 202430/05/2024
690 680 960
690 680 960

Będzie realizacja kolejnych zadań drogowych w Lublinie za niemal milion złotych

Nowa jezdnia i chodniki na ul. Kawaleryjskiej, oświetlenie ul. Nałkowskich oraz remont fragmentu ul. Wiejskiej – to zadania drogowe, na które Miasto Lublin właśnie podpisało umowy. Łączna wartość prac związanych z modernizacją ulic to ponad 900 tys. zł.

– Podpisane umowy rozpoczynają kolejne, zaplanowane na ten rok, inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Wykonane prace poprawią stan i wyposażenie ulic w dzielnicach Czuby Północne, Wrotków oraz Kalinowszczyzna. Przebudowa ul. Kawaleryjskiej oraz budowa oświetlenia ul. Nałkowskich to realizacja zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego. W ramach tego drugiego zadania, zaoszczędzone w ramach postępowania przetargowego środki, chcemy przeznaczyć na oświetlenie dalszego odcinka ulicy. Z kolei przebudowa ul. Kawaleryjskiej to kontynuacja prac z lat poprzednich, zadanie dopełni wewnętrzny układ drogowy w tamtym rejonie miasta. Natomiast w ramach prac remontowych odnawiamy część ul. Wiejskiej – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Przebudowa ul. Kawaleryjskiej obejmie odcinek od ul. Rycerskiej do wjazdu w ul. Armii Krajowej. Na długości około 230 m i szerokości 6 m jezdnia zyska nową nawierzchnię. Po wykonaniu frezowania starej nawierzchni, wykonawca położy dwie nowe warstwy – wiążącą i ścieralną. Prace bitumiczne uwzględnią również renowację miejsc parkingowych. Remont przejdzie także chodnik wraz z krawężnikami. Dotychczasowe płyty chodnikowe zastąpi kostka brukowa, a istniejące krawężniki – nowe, betonowe. W ramach prac, wykonawca wyreguluje naziemne elementy infrastruktury uzbrojenia podziemnego, wykona oznakowanie oraz odtworzy trawniki. Wartość umowy to blisko 350 tys., a zakończenie prac planowane jest w wakacje.

W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego realizowane jest również zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Nałkowskich. Zadanie obejmie odcinek o długości około 650 m, od rejonu pętli komunikacji miejskiej przy ul. Romera do ul. Woronieckiego. Obecnie ul. Nałkowskich posiada oświetlenie, które zostało umiejscowione na słupach służących do zasilania budynków lub z wykorzystaniem latarni parkowych, oświetlenie to pozostaje własnością PGE. W ramach podpisanej umowy zdemontowane zostaną stare elementy oświetlenia oraz wykonane nowe, spełniające najnowsze wymogi, z oprawami LED, co znacząco poprawi jego jakość. Wybudowane oświetlenie będzie własnością ZDiM. Koszt prac to ponad 287 tys. zł, a wykonawca ma 6 miesięcy na ich realizację.

Miasto podpisało również umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Malczewskiego do Koryznowej. Zakres prac obejmuje odnowienie około 1340 m2 nawierzchni jezdni i wymianę 207m2 chodników. Pracami objęte zostaną również zjazdy i krawężniki, wykonawca odtworzy także oznakowanie poziome. Kwota umowy to ponad 276 tys. zł, a remont zakończy się w maju.

(fot. pixabay.com)

15 komentarzy

  1. no i BUDOWLANA poszatkowana

  2. Dalej chcecie promować tą dziurawą wiochę w Dubaju ?