Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

17,5 mln złotych na zakup sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pieniądze trafią też do Lublina

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zrealizowane zostanie zadanie dotyczące zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w całym kraju. Minister zdrowia nagrodził 21 szpitali z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019.

Łączna suma przyznanych przez Ministra Zdrowia nagród wyniosła 17,5 mln złotych przy czym środki przyznane poszczególnym szpitalom uwzględniały aktywność donacyjną tych placówek. Szczególnego podkreślenia wymaga, że przekazane szpitalom dofinansowanie jest wyrazem uznania dla pracy całego zespołu koordynującego i zaangażowanego w proces donacji, który identyfikuje, kwalifikuje oraz sprawuje opiekę nad dawcami, jak również dla zaangażowania ze strony zarządzających tymi podmiotami leczniczymi.

– Dziękuję serdecznie za zaangażowanie całego personelu medycznego oraz Dyrektorów szpitali, również w imieniu tych wszystkich pacjentów, którzy w wyniku Państwa działań mogą ponownie cieszyć się bezcennym darem, jakim jest życie – mówi Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski.

Zadanie mogło zostać zrealizowane także dzięki merytorycznemu wsparciu prof. Radosława Owczuka, Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, który jednocześnie wraz z zespołem koordynatorów transplantacyjnych z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, jest przykładem synergicznej współpracy zespołowej ukierunkowanej na pomoc pacjentom oczekującym na przeszczepienie.

W gronie nagrodzonych przez ministra zdrowia szpitali znalazły się, w kolejności od najwyżej ocenionych szpitali:

– Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
– Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,
– Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
– Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,
– Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu,
– Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach zakładu leczniczego Centralny Szpital Kliniczny,
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
– Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,
– Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3,
– SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
– Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
– Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach,
– Szpital Śląski w Cieszynie,
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
– Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
– Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
– SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
– Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
– Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie.

(fot. pixabay.com)

Jeden komentarz

  1. 17,5 mln na szpitale, a 2 miliardy co roku na tvp – ten kraj jest nienormalny.