Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Znamy wstępne wyniki rekrutacji na studia na UMCS. Harmonogram dalszej procedury dla kandydatów

Od 1 kwietnia do 9 lipca br. trwała internetowa rejestracja kandydatów na większość kierunków stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Uczelniany system obsługi rekrutacji odnotował, iż podczas pierwszej tury rejestracji kandydatów na studia, zainteresowanie podjęciem kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich wyraziło ponad 16.100 osób.

– Dane te są satysfakcjonujące dla naszej uczelni – komentuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy uniwersytetu. Pokazują one bowiem wzrost zainteresowania kandydatów ofertą dydaktyczną UMCS. A w roku ubiegłym, po zamknięciu systemu rejestracji odnotowaliśmy liczbę 15.170 chętnych. Cieszy fakt, że mimo trudnej sytuacji epidemicznej, zwiększenia ruchów migracyjnych młodzieży oraz postępującego od kilku lat niżu demograficznego, zainteresowanie naszą ofertą kształcenia wzrosło. Mamy nadzieję, że dane te przełożą się na liczbę osób, które w najbliższych dniach dokonają finalizacji procesu rekrutacji i tym samym – złożą dokumenty na studia właśnie na naszej uczelni.

Od kilku lat Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej aktywnie i skutecznie prowadzi rekrutację kandydatów na studia wśród maturzystów pochodzących z zagranicy.

– W związku z tym, podczas pierwszej tury rejestracji kandydatów na studia, odnotowaliśmy także znaczny wzrost zainteresowania obcokrajowców ofertą edukacyjną naszego uniwersytetu – tłumaczy Aneta Adamska. – W systemie obsługi rekrutacji chęć podjęcia studiów na UMCS wyraziło 1869 kandydatów zagranicznych. Ponad 660 z nich zamierza rozpocząć kształcenie na zasadach pełnej odpłatności. Te prawie 1900 osób to osoby pochodzące nie tylko z Ukrainy czy Białorusi, ale również z Azji czy Afryki Środkowo-Wschodniej.

Aż 24 osoby rozpoczną kształcenie na UMCS w ramach Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego – powstańca styczniowego urodzonego w 1838 r., pełnomocnika rządu powstańczego na Wielkie Księstwo Litewskie, straconego w Wilnie w 1864 r., zasłużonego dla Polaków, Litwinów i Białorusinów, którego pamięć cieszy się szczególnym szacunkiem współczesnych Białorusinów. Program powstał 30 marca 2006 r. dzięki szybkiej reakcji polskich władz oraz władz polskich uczelni wyższych. Tego dnia premier Kazimierz Marcinkiewicz i Aleksander Milinkiewicz, przedstawiciel Bloku Zjednoczonych Sił Demokratycznych na Białorusi, jak również Rektorzy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podpisali list intencyjny. Adresatami programu są pozbawieni możliwości kształcenia ze względu na swe poglądy polityczne obywatele Białorusi, dla których stanowi on istotne wsparcie głównie z powodu przyczyn związanych z aktualną sytuacją w ich kraju.

 Jak wskazuje liczba rejestracji, największym zainteresowaniem kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w 2021 roku cieszą się:

 1. Psychologia – 1498
 2. Kryminologia – 1133
 3. Prawo – 1079
 4. Finanse i rachunkowość – 975
 5. Anglistyka – 806
 6. Zarządzanie – 767
 7. Informatyka – 750
 8. Ekonomia – 707

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i  jednolitych magisterskich:

 1. Kryminologia – 16,19
 2. Psychologia – 12,48
 3. Finanse i rachunkowość – 6,96
 4. Anglistyka – 6,72
 5. Zarządzanie – 6,39
 6. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 6,26
 7. Ekonomia – 5,89
 8. Logistyka – 5,85
 9. Informatyka – 5,00
 10. Produkcja medialna – 4,71

– UMCS – z jednej strony – proponuje kandydatom na studia zarówno dobrze znane, od lat obecne w ofercie edukacyjnej uniwersytetu kierunki studiów – zauważa rzecznik prasowy uczelni – które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak: prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzenie. Te 80 kierunków oraz 250 specjalności – to kierunki mające już swoją renomę, a tym samym wzbudzające zaufanie i zainteresowanie kandydatów na studia. Z drugiej zaś strony uczelnia musi reagować na zmieniające się trendy i potrzeby rynku pracy, stąd w tegorocznej ofercie obecność takich nowości jak: geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe, italianistyka, pedagogika resocjalizacyjna, nauczanie fizyki i informatyki czy anglojęzyczny kierunek studiów II stopnia pn. Data Science, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia – dodaje.

Już 14 lipca zostaną ogłoszone listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne opublikowanie w obiektach wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie obsługi rekrutacji. W dniach 15-16 lipca zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę studiowania na wybranym kierunku wgrywając do systemu skan kserokopii świadectwa maturalnego lub w przypadku kandydatów zagranicznych – oświadczenie woli podjęcia studiów wg określonego wzoru.

Do 28 lipca osoby przyjęte na studia powinny dostarczyć dokumenty w formie papierowej. Dokumenty można dostarczyć pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), a także osobiście lub poprzez osobę upoważnioną.

Wyniki rejestracji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie nie są jeszcze ostateczne. Na niektórych kierunkach z pewnością będzie możliwość dokonania rejestracji. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłosi następne listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca, nastąpi to odpowiednio 19 i 22 lipca. Rekrutacja uzupełniająca standardowo zostanie przeprowadzona we wrześniu.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki studiów są dostępne na stronie:  www.rekrutacja.umcs.pl

(fot. tekst Leszek Mikrut)

4 komentarze

 1. Norsk Arisk Black Metal

  Czyli nie licząc informatyki, same bieda-studia, po których można smażyć burgery w „restauracji” albo przesuwać papiery w urzędzie.

 2. Jak to w końcu powinno być Curie Skłodowska ? A może poprawnie Skłodowska -Curie ?

 3. Chciałbym by moje posty były widoczne

  Same kiepskie kierunki po których nie ma pracy. Gdzie są rodzice, gdy trzeba dać życiową radę?

 4. „aktywnie i skutecznie prowadzi rekrutację kandydatów na studia wśród maturzystów pochodzących z zagranicy.”

  Odbierając miejsca Polakom. A jak im się już wmówi Krytyczną Teorię Ras czy podobną propagandę, to będą biegać po ulicach mordować nas, jak na zachodzie i w USA. Zgodnie z Planem Kalergi.

Z kraju