Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Zaskakujące znaleziska zabytków archeologicznych. W trakcie orki natrafił na krzemienne przedmioty sprzed tysięcy lat (zdjęcia)

Powiat biłgorajski znowu zaskakuje kolejnymi znaleziskami zabytków archeologicznych, informuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jeden z mieszkańców, w trakcie orki, natrafił na ciekawe krzemienne pozostałości sprzed naszej ery.

– Mieszkaniec Potoka Górnego w gm. Potok Górny, dwa tygodnie temu przypadkowo znalazł na swoim polu podczas oceny świeżo wykonanej orki, fragment dużej siekiery krzemiennej i krzemienny grot do oszczepu zachowany w całości. Znalezione zabytki archeologiczne zostały przekazane archeologowi z WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu, jak również wskazane zostało miejsce ich odkrycia. Oględziny pierwszego zabytku wskazują, że jest to fragment dużej czworościennej siekiery wykonanej z krzemienia świeciechowskiego, posiadającego szaro-brązowawą barwę oraz różnej wielkości białawe kropki i plamki. Wszystkie powierzchnie siekiery posiadają jedynie niewielkie ślady gładzenia. Zachowana długość siekiery wynosi ok. 11 cm, jej największą grubość zmierzoną przy obuchu można ocenić na 4 cm, natomiast największa szerokość mierzona w miejscu złamania wynosi 6 cm – relacjonuje dr Dariusz Kopciowski.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyjaśnia, że obuch siekiery jest uformowany w czworokąt o wymiarach 3,4 cm x 3 cm, a jej profil jest klinowaty, natomiast przekrój poprzeczny mierzony w miejscu przełamania siekiery posiada kształt prostokąta o wymiarach 6 cm (szerokość) i 3 cm (grubość).

– Z analizy typologii narzędzi krzemiennych wynika, że jest to najprawdopodobniej wyrób wykonany przez neolityczną ludność ludności kultury pucharów lejkowatych i może być datowany na pierwszą połowę 3 tysiąclecia przed naszą erą, czyli siekiera ta ma obecnie około 5 tysięcy lat – wyjaśnia dr Dariusz Kopciowski.

Jeżeli chodzi o drugie znalezisko, jest to w całości zachowany krzemienny grot do oszczepu lub włóczni z wyraźnie zaakcentowanym trzonkiem, który był umieszczany w długim drzewcu tej broni.

– Grot wykonany został z krzemienia czekoladowego, jak sama nazwa wskazuje, o barwie brązowej. Jest to narzędzie bifacjalne (jak określają je krzemieniarze), czyli narzędzie z obustronnym retuszem płaskim na obu powierzchniach oraz stromym lub półstromym retuszem krawędzi bocznych, który miał na celu wzmocnienie tych krawędzi – opisuje przedmiot dr Dariusz Kopciowski.

Analiza typologii tego typu narzędzi krzemiennych i technologii ich wyrobu pozwala stwierdzić, że jest to niewątpliwie narzędzie – broń, wykonana w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą (około 1900-1500 lat. p.n.e.). Grot ten mogła wykonać ludność tzw. kultury mierzanowickiej (ok. 1900-1750 l. p.n.e.) lub kultury trzcinieckiej (ok. 1750-1500 l. p.n.e.), a więc skromnie licząc grot przeleżał w ziemi minimum 3,5 tysiąca lat.

– Odkrycie kolejnych zabytków archeologicznych w powiecie biłgorajskim świadczy, że teren ten nie był typową pustką osadniczą w pradziejach, jak dotychczas zakładali archeolodzy, ale rozwijało się tu również osadnictwo, którego intensywność dopiero zaczynamy rozpoznawać. Weryfikacja powierzchniowa terenu odkrycia omawianych narzędzi krzemiennych nastąpi niebawem. Być może dojdzie do odnalezienia kolejnych ciekawych i wartościowych zabytków archeologicznych (narzędzia krzemienne i fragmenty naczyń glinianych). Odkryte zabytki zostaną przekazane do Muzeum w Biłgoraju, a w miejscu ich znalezienia przeprowadzona zostanie inspekcja konserwatorska i zaewidencjonowanie nowego stanowiska archeologicznego – dodaje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zaskakujące znaleziska zabytków archeologicznych. W trakcie orki natrafił na krzemienne przedmioty sprzed tysięcy lat (zdjęcia)

fot. LWKZ

 

Zaskakujące znaleziska zabytków archeologicznych. W trakcie orki natrafił na krzemienne przedmioty sprzed tysięcy lat (zdjęcia)

fot. LWKZ

 

Zaskakujące znaleziska zabytków archeologicznych. W trakcie orki natrafił na krzemienne przedmioty sprzed tysięcy lat (zdjęcia)

fot. LWKZ

 

Zaskakujące znaleziska zabytków archeologicznych. W trakcie orki natrafił na krzemienne przedmioty sprzed tysięcy lat (zdjęcia)

fot. LWKZ

 

Zaskakujące znaleziska zabytków archeologicznych. W trakcie orki natrafił na krzemienne przedmioty sprzed tysięcy lat (zdjęcia)

fot. LWKZ

9 komentarzy

  1. Ja ci ludzie kiedyś żyli? Nie było kościołów, pisowców i innych fanatyków, a oni żyli.

  2. I Pan na to pozwolił?

  3. Jak pomylę proszki tak mi czasem dekiel zrywa

Dodaj komentarz