Niedziela, 14 kwietnia 202414/04/2024
690 680 960
690 680 960

Zaplanowali dużą fabrykę i 200 miejsc pracy. Mieszkańcy się sprzeciwiają, na nie są też urzędnicy

Blisko tysiąc osób poparło sprzeciw mieszkańców gminy Niemce dotyczący budowy fabryki karmy dla zwierząt. Również wójt wydał decyzję wskazującą, że inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie zmieniło się stanowisko mieszkańców gminy Niemce, którzy sprzeciwiają się budowie zakładu produkcyjnego, w którym ma powstawać karma dla zwierząt. Inwestycję taką zaplanowała dla jednego ze swoich klientów firma Panattoni. Jak wyjaśniano, dzięki inwestycji do kasy gminy ma trafiać rocznie ok. 2,5 mln zł podatków, zaś zatrudnienie w fabryce znajdzie 200 osób. Mieszkańcy jednak nie są zadowoleni, gdyż obawiają się, że tego typu działalność przyniesie więcej szkody niż pożytku. W sierpniu ponad 350 osób podpisało się pod skierowanym do wójta listem protestacyjnym.

Mieszkańcy podkreślają, że nie są przeciwko inwestycjom i nowym miejscom pracy, jednak uważają, że zakład będzie stanowił uciążliwe sąsiedztwo. Chodzi o to, że odór może wydostawać się na zewnątrz i mieć bezpośredni wpływ na sferę fizyczną i psychiczną człowieka, oraz powodować znaczny dyskomfort i obniżenie standardu życia. Do tego dochodzi hałas spowodowany zwiększonym ruchem samochodów ciężarowych dowożących odpadki zwierzęce. Zaznaczają również, że teren, gdzie ma stanąć fabryka, znajduje się w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego i jest przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną.

Protest sprawił, że firma Panattoni postanowiła przeprowadzić akcję informacyjną. Jak wskazywano, mieszkańcy mieli być uświadamiani na temat rzeczywistego wpływu inwestycji na najbliższe środowisko naturalne czy też sąsiadów. Inwestor zapewnił jednocześnie, że przy zatrudnianiu pracowników preferowani będą mieszkańcy gminy, do tego zostanie nawiązana współpraca z placówkami oświatowymi na terenie gminy Niemce, w celu kształcenia wyspecjalizowanej kadry, która będzie mogła w przyszłości znaleźć zatrudnienie w fabryce. Padły też deklaracje wsparcia finansowego na realizację wybranych inwestycji pożytku publicznego.

Nie przekonało to jednak mieszkańców. Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość” wydało oświadczenie, w którym wyjaśniają, że przeciwko inwestycji opowiedziało się blisko tysiąc osób. Jak wskazano, pomimo apeli do tej pory nie opublikowany został raport oddziaływania fabryki na środowisko, czy też to, że gminna oczyszczalnia nie będzie w stanie oczyścić ścieków o takich parametrach, jak te pochodzące z fabryki, a ponadto w takiej ilości jak zakładana w dokumentacji inwestycji. Obawiają się również, że duży pobór wody będzie miał bezpośrednie przełożenie na poziom wód głębinowych. Wspomniano jednocześnie, że wobec wójta gminy miały być stosowane bliżej nieokreślone naciski ze strony innych podmiotów w celu wyrażenia przez niego zgody na realizację inwestycji.

Wójt gminy Niemce jednak odmówił. Wydał decyzję wskazującą, iż budowa fabryki karmy dla zwierząt nie może zostać zrealizowana z uwagi na niezgodność lokalizacji tego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z jednej strony nie oznacza to, że firma nie ma już żadnych szans na budowę zakładu w tym miejscu, jednak z pewnością komplikuje cały proces.

(fot. Panattoni)

60 komentarzy

  1. po co im fabryka jak majom pińcet plus

  2. Tamtędy to powinna powstać w przyszłości droga od Orlenu do nowego węzła obwodnicy, bez tego w centrum dalej będzie dramat.

  3. Panattoni powinno się zainteresować strefą w Lubartowie która się powiększa.

Z kraju