Piątek, 24 maja 202424/05/2024
690 680 960
690 680 960

Wernisaż wystawy „Moje siostry rośliny” na otwarcie sezonu w Ogrodzie Botanicznym UMCS

W niedzielę, 14 kwietnia, o godz. 12.00 w Dworku Kościuszków odbędzie się wernisaż wystawy prac dr. Zbigniewa Jóźwika – przyrodnika związanego przez całe życie zawodowe z UMCS, z pasji artysty grafika i twórcy ekslibrisu. Ekspozycja pt. „Moje siostry rośliny” jest wydarzeniem towarzyszącym w ramach jubileuszu 80-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz inauguruje sezon 2024 w Ogrodzie Botanicznym UMCS.

Lublin
2024-04-14, 12:00

Wystawa zawiera zbiór kilku cykli grafik i ekslibrysów wykonanych w technice linorytu, drzeworytu i suchej igły: „Stawanie się”, „Madonny”, „Krzyże”, „Spitsbergen”, „Portrety pisarzy i poetów”. Sam autor tak pisze o swojej działalności naukowej i twórczości artystycznej: „Łączyłem na co dzień w swoim życiu badania naukowe przyrodnika z kształtowaniem wizji plastycznych.

Światy te zaistniały w tym samym człowieku, choć przecież niekiedy innym… Innym, bo tworzywo odmienne; tym samym – bowiem tu i tam poszukiwanie prawd”. Zbigniew Jóźwik tworzy historię Uniwersytetu wykonując ekslibrysy indywidualne dla pracowników uczelni oraz ilustracje do wielu wydawnictw uniwersyteckich.

Zbigniew Jóźwik urodził się w 1937 r. w Opolu Lubelskim. Doktor nauk przyrodniczych, wieloletni adiunkt w Zakładzie Fizjologii Roślin UMCS. W ramach pracy naukowej uczestniczył w sześciu ekspedycjach naukowych na Spitsbergen, które były inspiracją w jego działalności artystycznej.

Przyrodnik, podróżnik, bibliofil, prezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, kawaler Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem i Wielkim Mistrzem Kapituły tego Orderu. Inicjator Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego, członek wielu związków twórczych i stowarzyszeń, wielokrotnie nagradzany. Jego prace były eksponowane na kilkuset wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Jest autorem czternastu tek i albumów graficznych, wykonał ponad 400 grafik oraz 800 ekslibrisów.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 14 czerwca w godzinach otwarcia Dworku Kościuszków (wejście do Ogrodu od ul. Willowej). Warto wspomnieć, że 14 kwietnia wstęp do Dworku będzie bezpłatny.

Dodaj komentarz

Wiadomości z info112