Wtorek, 27 lutego 202427/02/2024
690 680 960
690 680 960

Ogólnopolska konferencja naukowa „Oswoić skoliozę konferencja nie tylko dla Rodziców”

W niedzielę, 14 kwietnia, w Lublinie odbędzie ogólnopolska konferencja naukowa pod nazwą „Oswoić skoliozę konferencja nie tylko dla Rodziców”. Organizatorami jest Klinika Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie oraz Fundacja POMOC ma MOC – Działamy Pasją

Lublin
2024-04-14

Konferencja ma na celu przedstawienie wiedzy i doświadczeń specjalistów, rodziców oraz pacjentów w zakresie rozumienia, leczenia i zarządzania skoliozą na różnych etapach życia. Uczestnicy poznają różnorodne metody leczenia skoliozy od rozwiązań nieoperacyjnych po chirurgiczne, z uwzględnieniem wieku pacjenta.

Przedstawione zostaną również wyzwania z jakimi mierzą się pacjenci po operacji oraz możliwościami jakie przed nimi stoją również w kontekście ciąży oraz aktywności fizycznej. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między profesjonalistami a osobami bezpośrednio dotkniętymi problemem skoliozy, co pozwoli na lepsze zrozumienie i wsparcie pacjentów w codziennym życiu.

Organizatorem konferencji jest Klinika Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, kierowana przez prof. dr hab. n. med. Michała Latalskiego oraz Fundacja „PoMOC ma MOC – Działamy z Pasją! – której założycielem jest Renata Polisiakiewicz.

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo