Piątek, 24 maja 202424/05/2024
690 680 960
690 680 960

Dostępność i komunikacja kluczem do otwartości

W połowie kwietnia w Lublinie realizowany będzie projekt pn. „Świadoma i dostępna dzielnica” realizowany przez DRS Karol Kostrzewa i Fundację Dostępny Biznes. Całość zostało sfinansowane ze środków własnych.

Lublin

Celem projektu pn. „Świadoma i dostępna dzielnica” jest chęć wpłynięcia na świadomość młodych ludzi i przedsiębiorców aby dbali o dostępność w takim zakresie na ile jest to możliwe. Spotkania poświęcone zostaną tematyce dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej jak również Zapewnieniu Standardów w Komunikacji i Asyście osobom o szczególnych potrzebach.

Pierwsze spotkanie zaplanowano w piątek 12 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” przy ul. B. Chrobrego 18 w Lublinie. Drugie zaś w środę 17 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” przy ul. Grodzkiej 11 w Lublinie. Organizatorzy zapraszają młodzież i mieszkańców miasta.

Prowadzący: dr n. społ. Karol Kostrzewa – Koordynator ds. dostępności, działacz społeczny, przedsiębiorca, osoba z niepełnosprawnością wzroku. Wstęp jest bezpłatny, lecz z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].

Dodaj komentarz

Wiadomości z info112