Niedziela, 16 czerwca 202416/06/2024
690 680 960
690 680 960

Wśród turystów rośnie zainteresowanie Lublinem. Miasto podsumowało sezon turystyczny 2022

Miasto podsumowało sezon turystyczny 2022 i jak się okazuje, w tym roku okazał się on rekordowy pod względem liczby turystów i osób odwiedzających. Od początku lipca do końca września do Lublina przyjechało blisko 300 tys. podróżnych z Polski.

– Po dwóch latach ograniczeń spowodowanych pandemią, do przestrzeni Lublina powróciły wielkie festiwale plenerowe oraz wydarzenia kulturalne, a do hal i na stadiony rozgrywki z udziałem publiczności. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w ruchu turystów. Tegoroczny sezon turystyczny wyraźnie pokazał, że nasze miasto jest coraz bardziej popularnym kierunkiem podróży, przede wszystkim wśród młodych osób. Bardzo cieszy nas ten trend, szczególnie w perspektywie nadchodzących wydarzeń Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Od początku 2022 roku do naszego miasta przyjechało już ponad 600 tys. osób. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 2021 r., kiedy to do Lublina w ciągu całego roku przyjechało ok. 334 tys. podróżnych z kraju.

Dane obrazujące ruch turystyczny pokazują, że od lipca do września w Lublinie gościło niemal 140 tys. odwiedzających (czyli spędzających w naszym mieście jeden dzień) oraz ponad 148 tys. turystów (czyli osób, które skorzystały z noclegów). Najliczniejszą grupę stanowili podróżni pozostający w Lublinie 2 dni (20% wszystkich turystów). Natomiast od 3 do 5 dni spędziło w naszym mieście 18% przyjezdnych z Polski, zaś od 5 do 7 dni – 10%.

W sezonie letnim Miasto Lublin najchętniej odwiedzali mieszkańcy województwa lubelskiego (41% wszystkich podróżnych) i mazowieckiego (35%). Na kolejnych miejscach znaleźli się goście z województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Miejsca, które zwiedzano najchętniej to: Zamek Lubelski, Plac Litewski, Krakowskie Przedmieście i Stare Miasto. Jeśli chodzi o strukturę wiekową, to niezmiennie największą popularnością nasze miasto cieszyło się wśród młodych osób. Najliczniejszą grupę stanowili turyści między 21. a 25. rokiem życia (28% wszystkich przyjezdnych).

Zebrane dane dotyczą turystów i odwiedzających z Polski. Weryfikacja liczby podróżnych zagranicznych wciąż jest utrudniona ze względu na utrzymującą się agresję rosyjską w Ukrainie, a w konsekwencji nieustannie wzmożony i nieregularny przepływ ukraińskich obywateli na terenie naszego miasta.

Miasto podsumowało także ruch turystyczny w 2021 roku. W dokumencie „Barometr Turystyczny 2021” ujęty jest szczegółowy raport dotyczący sektora turystycznego w Lublinie i całym Lubelskim Obszarze Metropolitalnym. Na podstawie zgromadzonych danych można wnioskować, że na całokształt lubelskiej turystyki wpłynęły przede wszystkim ograniczenia spowodowane pandemią, obowiązujące przez niemal całe pierwsze półrocze ubiegłego roku. Mimo to lubelska branża usług turystycznych pozostała stabilna, a Lublin odwiedziło jedynie o około 15% mniej osób niż w roku poprzednim.

W 2021 roku w naszym mieście gościliśmy blisko 388 tys. turystów, z czego 85% stanowili podróżni z Polski. Lublin najczęściej wybierali mieszkańcy województw ościennych: mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Natomiast wśród zagranicznych turystów w pierwszej trójce plasowali się obywatele Ukrainy, Niemiec i Izraela. Ponadto w 2021 roku pojawił się nowy trend w ruchu turystycznym, który utrzymuje się do dziś – nastąpił zauważalny wzrost liczby młodych ludzi odwiedzających nasze miasto. Podróżni pomiędzy 21. a 25. rokiem życia stanowili 20% wszystkich turystów i odwiedzających. „Barometr Turystyczny 2021” dostępny jest na stronie www.turystyka.lublin.eu.

Ustalenie liczby osób, które odwiedziły Lublin, możliwe jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Dane zbierane są na podstawie geolokalizacji urządzeń mobilnych podróżnych, przez co dają całościowy i dokładny obraz ruchu turystycznego na danym obszarze. Dane te gromadzone są na zlecenie Miasta Lublin i Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin.

Wśród turystów rośnie zainteresowanie Lublinem. Miasto podsumowało sezon turystyczny 2022

Wśród turystów rośnie zainteresowanie Lublinem. Miasto podsumowało sezon turystyczny 2022

(fot. lublin112.pl\grafiki mat. prasowe\źródło UM Lublin)

Autor: redakcja

8 komentarzy

  1. Dyrdymałkiewicz nijaki

    Bóg chyba jednak skarał ten nasz niewątpliwie kochany Lublin, nie dość było polskich turystów, to jeszcze (chyba w zmowie z diabłem) kilkaset tysięcy „sióstr” i „braci” nam nasłał.

  2. To że Lublin odwiedziło około 150 tysięcy prawdziwych turystów to się mogę zgodzić , reszta to co tydzień ci sami z okolicznych pod lubelskich wiosek nakrecają te statystyki .

  3. a czy ktoś ich uprzedził że czerwona fala jest na światłach a miała być zielona xD

  4. … pewnie przyjechali po cebularze