690 680 960

Wspólne ćwiczenia służb ratunkowych z Terytorialsami na zbiorniku wodnym w Nieliszu (zdjęcia)

W dniach 29 – 30 sierpnia w Nieliszu odbyły się ćwiczenia kryzysowe z udziałem Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz żołnierzy WOT. Wszyscy wspólnie ćwiczyli na wypadek wystąpienia szkwału na zbiorniku wodnym w Nieliszu.

Scenariusz ćwiczenia zakładał wystąpienie w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych silnego szkwału na zbiorniku wodnym w Nieliszu, w wyniku którego zostały poszkodowane osoby pływające kajakami i łodziami. Wiele jednostek wodnych zostało wywróconych, a znajdujące się w nich osoby znalazły się w wodzie.

Głównym celem szkolenia było doskonalenie współpracy z Policją, Strażą Pożarną (PSP, OSP) oraz WOPR, a także z gminnym i powiatowym centrum zarządzania. Dodatkowo służby wraz z WOT pokazały możliwości swojego działania w określonej sytuacji kryzysowej.

Ponadto żołnierze OT z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej doskonalili umiejętności takie jak: poszukiwanie osób zaginionych, udzielanie pierwszej pomocy medycznej, segregacji medycznej oraz transportu medycznego do odpowiedniego poziomu zabezpieczenia medycznego, czy też budowy stanowiska dowodzenia akcją. Dodatkowo szkolili się z prawidłowego wykorzystywania sprzętu będącego w dyspozycji innych służb np. łodzie ratownicze.

– Tego typu ćwiczenia są doskonałą okazją do realizacji współpracy między WOT a innymi służbami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Możemy się od siebie wiele nauczyć. Nasze wspólne szkolenia to okazja do poznania własnych możliwości – ludzi, sprzętu. Dla nas szkolenie się z innymi służbami jest bardzo ważne, gdyż w momencie wystąpienia prawdziwej sytuacji kryzysowej wiemy że możemy na sobie nawzajem polegać, wiemy jak działać, że mamy wypracowany system wspólnego działania – powiedział dowódca kompanii logistycznej 2LBOT kpt. Hubert Ilczuk, który jednocześnie był dowódcą ćwiczenia.

Ćwiczenia są bardzo ważną częścią systemu szkoleniowego żołnierzy obrony terytorialnej. To okazja do zdobycia nowych umiejętności i wymiany doświadczeń. Istotnym aspektem takich szkoleń jest również budowa relacji zaufania i przygotowanie gruntu pod przyszłe współdziałanie żołnierzy OT z innymi służbami ratowniczymi podczas katastrof i sytuacji kryzysowych.

Poprzez realizowanie wspólnych ćwiczeń służby w sposób praktyczny wypełniają postanowienia porozumień zawartych z 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej o wzajemnej współpracy. Takie porozumienia zostały zawarte w tym roku min. z Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, czy Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

(fot. WOT)

Jeden komentarz

  1. Nielisz Niemce Cyców.

Kursy walut

  • USD 4.3252zł -0.24%
  • GBP 5.3505zł -0.34%
  • EUR 4.7076zł -0.35%
  • CHF 4.6961zł -0.38%

Polub nas