Wtorek, 18 czerwca 202418/06/2024
690 680 960
690 680 960

Wkrótce minie rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Raport o pomocy udzielonej przez Województwo Lubelskie

Zbliża się pierwsza rocznica ataku Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. W związku z tym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego opracowano dokument pn. „Raport o pomocy udzielonej Ukrainie przez Województwo Lubelskie”. Jest to całościowe podsumowanie dotychczasowej pomocy, jakiej udzielił w tym czasie naszym wschodnim sąsiadom Samorząd Województwa Lubelskiego oraz poszczególne jednostki, instytucje publiczne czy organizacje społeczne i pozarządowe.

– Województwo lubelskie stało się pierwszym schronieniem dla uciekających przed wojną kobiet, dzieci i osób starszych z Ukrainy. Od pierwszych dni rosyjskiej agresji podjęliśmy szeroki wachlarz działań obejmujących pomoc skierowaną do osób, które znalazły schronienie w Lubelskiem, jak i tych, które pozostały w swoim kraju. Raport to próba podsumowanie, tego co udało się do tej pory zrobić dla Ukrainy – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Raport uwzględnia pomoc udzieloną przez Samorząd Województwa Lubelskiego, wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), administrację rządową, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i kościelne, przedsiębiorców, a także mieszkańców. Bardzo ważnym źródłem danych było badanie ankietowe przeprowadzone wśród JST. Dzięki odpowiedzi wszystkich samorządów mogła powstać unikalna część raportu dotycząca pomocy udzielonej przez gminy, miasta i powiaty.

Województwo Lubelskie na rzecz Ukrainy

Samorządy, organizacje i mieszkańcy Lubelszczyzny solidarnie i z oddaniem angażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy, udzielając wsparcia materialnego i finansowego szacowanego łącznie na ok. 450 mln zł. Organizowali też m.in.: transport do punktów recepcyjnych, a następnie miejsc docelowych, obsługę w punktach recepcyjnych i informacyjnych, dystrybucję pomocy humanitarnej, w tym żywności.

Jednak działania wojenne postawiły nasze województwo – będące regionem przygranicznym – przed wyzwaniami związanymi z długofalową pomocą Ukrainie. Dotyczą one przede wszystkim: pomocy obywatelom Ukrainy zamieszkującym na terenie województwa lubelskiego; pomocy rzeczowej i finansowej instytucjom i mieszkańcom w Ukrainie; przygotowania i wsparcia w realizacji programu odbudowy.

Kluczowe dane liczbowe

*3,2 mln uchodźców z Ukrainy przekroczyło granicę przez przejścia w województwie lubelskim;
*67% uchodźców stanowiły kobiety;
*446 mln zł – łączne wsparcie finansowe udzielone z terenu województwa lubelskiego, w tym 29,7 mln zł przez Samorząd Województwa Lubelskiego;
*1700 ton, 100 tys. szt. różnego rodzaju produktów: żywność, odzież, środki higieniczne, artykuły dla dzieci, materace, koce, śpiwory, latarki, agregaty prądotwórcze, produkty medyczne, AGD, sprzęt pożarniczy, karetki;
*300 tys. uchodźców obsłużonych w punktach recepcyjnych;
*686 tys. uchodźców przewiezionych z granicy;
*1,3 tys. uchodźców hospitalizowanych w 9 szpitalach, dla których organem tworzącym jest Samorząd WL;
*171 tys. uchodźców korzystających z noclegów w województwie lubelskim;
*6,3 tys. uczniów w placówkach oświatowych w regionie;
*21,4 tys. uchodźców, którzy podjęli pracę w województwie lubelskim.

Informacja na temat finansowania wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wg stanu na 31.10.2022 r. (rezerwa ogólna + rezerwa Wojewody Lubelskiego + Fundusz Pomocy)

1. Utrzymanie i obsługa punktów recepcyjnych – 15 748 601,59 zł
2. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) wraz z kosztami obsługi – 124 699 000,00 zł
3. Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300 zł) – 17 080 308,00 zł
4. Świadczenia rodzinne – 6 946 201,00 zł 
5. Pomoc psychologiczna – 155 209,00 zł
6. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 370 669,30 zł
7. Zasiłki okresowe – 750 852,00 zł
8. Zasiłki stałe – 75 457,00 zł
9. Sprawienie pogrzebu – 47 846,00 zł
10. Opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 46 916,00 zł
11. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 892 414,44 zł
12. Wykonanie ZDJĘCIA osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 224 406,00 zł
13. Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 253 811,07 zł
14. Zapewnienie leków obywatelom Ukrainy – 50 769,06 zł
15. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością – 280 968,00 zł
16. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4 801,00 zł
17. Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 84 355 013,56 zł
18. Punkty medyczne działające przy punktach recepcyjnych – 11 297 590,00 zł
19. Finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 354 785,00 zł
20. Art. 25 ust. 21 oraz art.. 25a ust. 7 i 8 – zatrudnienie przez pcpr osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci oraz na zadania zawiązane z prowadzeniem przez pcpr ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy – 168 821,00 zł
21. Koszty obsługi art. 26 ust. 4f – 7 823,00 zł
22. Art. 26a ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (…) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 91 799,17 zł
23. Zapewnienie obywatelom Ukrainy środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zgodnie z zawartymi umowami z opp – 2 731 173,89 zł
24. Zapewnienie obywatelom Ukrainy wyżywienia, zgodnie z zawartymi umowami z opp – 2 997 403,58 zł
25. Podjęcie innych działań niezbędnych do realizacji pomocy, w tym głównie zapewnienie posiłku, środków czystości, higieny osobistej oraz innych produktów, zgodnie z zawartymi umowami z opp – 4 297 261,30 zł
26. Punkty informacyjne na przejściach granicznych oraz dworcach PKP i PKS – 2 637 214,17 zł
27. Transport medyczny – 53 099,00 zł
28. Zapewnienie wody mineralnej i pakietów żywnościowych dla kierowców ukraińskich oczekujących na przekroczenie granicy z Ukrainą, w związku z długimi okresami oczekiwania na przekroczenie granicy – 13 480,53 zł

Łącznie – 278 633 693,66 zł

Pełny raport znajduje się tutaj-kliknij

(fot. lublin112.pl)

Autor: redakcja

40 komentarzy

 1. Jasiek (relacja z nad Kaśki)

  Osobiście się cieszę, że nie wszyscy Polacy kochają tak „braci”, jakby nasz klęcznikowaty rząd chciał i z satysfakcją dostrzegam, że coraz więcej ludzi zaczyna samodzielnie myśleć bez pomocy TVP i kościoła.

 2. Tu nie wolno pisać prawdy , bo zostanoesz ruskim trollem. To już było z cowidem jak myślałeś inaczej byłeś foliarzem plaskoziemca. A cowidianie to szczepia się dalej ? Cz już myślą inaczej

 3. Poszanowanie dla Polskiej Flagi!
  Na zdjęciu widoczne jest poszanowanie dla naszej Białoczerwonej.
  Czy wiecie że na takie traktowanie naszej Flagi są paragrafy.

 4. jako mieszkaniec lublina zabraniam rozdawania pieniedzy z podatkow mieszkancow lublina,najpierw prosze o zakatanie dziur w ulicach np ul zana,goździkowa itd, wyrownanie chodnikow np na glebokiej , glinianej zygmuntowskich alejach itd, rozwalonej niecce fontanny w ludowym dopiero co po remoncie ,zadbanie bardziej o dzieci w bidulcu, pomoc dla bezdomnych ktorzy mieszkaja w przejsciu podziemnym na zana,wiecej patroli policji w nocy itd

 5. Trzeba pomagać ludziom biednym ale nie milionerom w leksusach.

 6. I już wystarczy tej pomocy. Teraz niech szanowni przybysze odrobią tę pomoc. Ale gdzież tam! Rączki bolą. Po co pracować skoro za nic dostaje się pieniądze.

 7. A ja i moja rodzina musi sama na siebie zarobić

 8. A przed szkołą to takie samochody że można mieszkanie kupić Tacy biedni