Niedziela, 14 lipca 202414/07/2024
690 680 960
690 680 960

W Lublinie odbyły się obchody 60-lecia Informacji Turystycznej w Polsce (zdjęcia)

7 grudnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyły się wyjątkowe obchody 60-lecia Informacji Turystycznej w Polsce. Wydarzenie zgromadziło ponad 120 osób związanych z sektorem turystycznym z różnych zakątków kraju, tworząc inspirującą przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz refleksji nad przyszłością informacji turystycznej.

Organizatorem jubileuszowych obchodów było partnerstwo Polskiej Organizacji Turystycznej i Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ze wsparciem merytorycznym Forum Informacji Turystycznej. Partnerami wydarzenia byli: Województwo Lubelskie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin.

Podczas konferencji naukowo-branżowej uczestnicy mieli okazję zgłębić kluczowe kwestie związane z rozwojem i funkcjonowaniem biur informacji turystycznej w Polsce. Wystąpienia przedstawicieli Informacji Turystycznej z różnych regionów Polski ukazały dobre praktyki w tej dziedzinie, stanowiąc inspirację dla uczestników.

Prezentacja na temat roli współpracy i integracji w działaniach Forum Informacji Turystycznej oraz panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli branży turystycznej dostarczyły cennych spostrzeżeń i wskazówek na temat przyszłości informacji turystycznej w Polsce.

Uroczysta Gala wieńcząca obchody dostarczyła uczestnikom emocjonującego spotkania z historią informacji turystycznej w Polsce oraz uhonorowania osób zasłużonych dla jej rozwoju.

Z województwa lubelskiego wyróżnienie otrzymały: Joanna Liberadzka-Duras, Wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Dorota Lachowska, Dyrektor Biura Zarządu LROT oraz Małgorzata Rafał, członek Rady Programowej LROT. Wyróżnieni zostali również Stanisław Turski oraz doc. Henryk Stefanek, Dyrektorzy Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej, którzy przez lata z oddaniem tworzyli, promowali i rozwijali system informacji turystycznej w naszym regionie.

Występ artystyczny Fundacji Sztukmistrze z Lublina stanowił wyjątkowe dopełnienie tego Jubileuszu. Obchody 60-lecia Informacji Turystycznej w Polsce w Lublinie nie tylko uczciły osiągnięcia branży, lecz również stworzyły inspirujące forum wymiany doświadczeń, refleksji nad wyzwaniami oraz planowania kierunków rozwoju na przyszłość.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem sprawował Komitet Naukowy, w którego skład weszli wybitni eksperci:. dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik prof. UMCS, dr hab. Ewa Skowronek prof. UMCS, dr Bartłomiej Walas prof. WSTIE, dr Renata Krukowska i dr Dominik Borek.

W wydarzeniu wzięli udział: Michał Mulawa Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Artur Domański Prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Agnieszka Drozd-Bownik Dyrektor Departamentu Promocji Sportu i Turystyki UMWL, Małgorzata Wilk-Grzywna, Prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, Joanna Liberadzka-Duras, Przewodnicząca Forum Informacji Turystycznej.

2 komentarze

  1. Ładna „armia” ślizgaczy na zdrowej d…pie III RP, Potrzebni są jak na tej d…pie pryszcz.

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport