Poniedziałek, 22 lipca 202422/07/2024
690 680 960
690 680 960

Trzech pracowników KUL zakażonych koronawirusem

Jak informuje Katolicki Uniwersytet Lubelski badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u trzech pracowników. Osoby, które miały z nimi kontakt przebywają w domach i prowadzą pracę zdalną.

W poniedziałek Katolicki Uniwersytet Lubelski poinformował, że trzech pracowników uczelni jest zakażonych koronawirusem.

– Przeprowadzone w ostatnich dniach badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u trzech pracowników KUL. Osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonymi zostały skierowane do pracy zdalnej w domach. Oczekują na decyzje służb sanitarnych, które zostały powiadomione o sytuacji – czytamy w komunikacie.

Uczelnia zaznacza, że osoby przebywające na terenie KUL zobowiązane są do noszenia maseczek lub przyłbic w miejscach ogólnodostępnych oraz do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego. Zasłanianie ust i nosa obowiązuje także w przypadku spotkań, podczas których nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 metra.

Niezbędne jest również mycie i dezynfekowanie rąk lub używanie jednorazowych rękawiczek, w budynkach będą dostępne dystrybutory ze środkami odkażającymi. W miarę możliwości zostaną wyznaczone także trakty komunikacyjne umożliwiające ruch w jednym kierunku. W pomieszczeniach będą ustalone limity osób, które będą mogły w nich przebywać, zaś część miejsc w pomieszczeniach dydaktycznych zostanie wyłączona z użytku. Po zakończeniu zajęć sale mają być dezynfekowane i wietrzone. Wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy mogą się odbywać jedynie z zachowaniem aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

– Domy studenckie będą funkcjonować z zachowaniem reżimu sanitarnego. Oznacza to m.in. zakaz odwiedzin, zachowywanie zasad higieny i dystansu społecznego oraz zasłanianie ust i nosa we wspólnych przestrzeniach. W każdym akademiku zostały wyznaczone pokoje jednoosobowe z węzłem sanitarnym, przeznaczone dla osób chorych lub z podejrzeniem zakażenia. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 38°C zaleca się pozostanie w domu i zgłoszenie drogą elektroniczną informacji o konieczności rezygnacji z udziału w zajęciach lub podjęcia pracy. W przypadku podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną należy poinformować uczelnię drogą elektroniczną – przekazuje uczelnia.

(fot. KUL)

5 komentarzy

  1. Buk wszechmogący nie ochroni ? (SIC)

  2. W ostatnim czasie pracownicy administracyjni nagminnie poruszali się po uczelni bez maseczek…

  3. Garnek też został obdarzony koronką do najśmiesznej pani Marysi ?

  4. uczelnia katolicka a bogu ma ich gdzieś … kk to potencjalne ogniska !!!

Z kraju

Sport