Niedziela, 19 maja 202419/05/2024
690 680 960
690 680 960

Trwa kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego na UMCS

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie powiadomiła w środę rano, że trwa kontrola na lubelskim UMCS. Ma ona związek z realizacją projektu pn. „Ecotech-Complex – człowiek, środowisko, produkcja”.

Wydział komunikacji społecznej CBA poinformował w środę rano, że Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie 24 października 2019 r. wszczęła kontrolę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kontrola dotyczy realizacji projektu pn. „Ecotech-Complex – człowiek, środowisko, produkcja” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa Infrastruktura Sfery B+R, Działanie Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

W ramach tego projektu od 23 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2015 r. za kwotę ponad 145 milionów złotych powstał w Lublinie przy ul. Głębokiej 39 obiekt infrastruktury badawczej o nazwie Centrum Ecotech-Complex o powierzchni 11 072 m2, wyposażony w nowoczesną aparaturę badawczą.

Projekt jest wspólną inicjatywą 5 najważniejszych jednostek prowadzących działalność naukowo-badawczą na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego tj. UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Instytutu Agrofizyki PAN z siedzibą w Lublinie, Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Głównym celem powstania Centrum było stworzenie unikalnych warunków do prowadzenia badań naukowych i świadczenie usług badawczych na światowym poziomie.

Badania miały być prowadzone przez interdyscyplinarne, wysoko kwalifikowane zespoły naukowe w oparciu o najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą. 32 mln zł kosztował zakup wysokopolowego skanera rezonansu magnetycznego o indukcyjności pola magnetycznego 7 Tesli do zaawansowanych badań mózgu i obrazowania innych obszarów anatomicznych w obrębie całego ciała. Jest to jedyne tego typu urządzenie w Polsce, jedno z nielicznych w Europie.

Planowany termin zakończenia kontroli to 23 stycznia 2020 r. Kontrola prowadzone jest przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w ramach ustawowych uprawnień.

(fot. CBA)

3 komentarze

  1. a co tu taka cisza?

  2. Cisza, pewnie nikt nie wziął do łapy i teraz dochodzenie będzie kosztem obywateli bo przecież tylko ryba w tym kraju nie bierze.

  3. Na projektach zawsze było naj więcej przekrętów.Ja jak zaczynałem biznes to dostałem 20 tyś na początek a gdy śię ma tatusia na politechnice to się dostaje 500.000.