Niedziela, 19 maja 202419/05/2024
690 680 960
690 680 960

Straż pożarna szykuje się na okres letni. Kontrolowane są ujęcia wody oraz drogi przeciwpożarowe w lasach (zdjęcia)

Strażacy z naszego regionu prowadzą kontrolę oraz rozpoznanie operacyjne terenów leśnych. Sprawdzeniu podlegają przede wszystkim ujęcia wody, sprawność działania sieci hydrantowej, dostęp do punktów czerpania wody oraz przejezdność dróg pożarowych.

Zbliża się lato, to zaś oznacza zwiększone zagrożenie pożarowe w lasach. W wyniku silnego promieniowania słonecznego wysycha ściółka i roślinność dna lasu, przez co płomienie potrafią błyskawicznie się rozprzestrzeniać obejmując spore obszary terenów leśnych. Polskie lasy, ze względu na duży udział gatunków iglastych, należą do jednych z najbardziej zagrożonych pożarami w Europie. Dlatego też leśnicy co roku prowadzą akcje przeciwpożarowe w ramach której uruchomiane są punkty alarmowo-dyspozycyjne, prowadzone są ciągłe obserwacje terenów leśnych, a także w gotowości czekają samoloty gaśnicze.

Jednak aby akcja gaśnicza była skuteczna, niezbędne są właściwie utrzymane drogi przeciwpożarowe, a także dostęp do wody. Dlatego też strażacy z naszego regionu prowadzą kontrolę oraz rozpoznanie operacyjne terenów leśnych. Sprawdzeniu podlegają przede wszystkim ujęcia wody, sprawność działania sieci hydrantowej, dostęp do punktów czerpania wody oraz przejezdność dróg pożarowych.

Kontrola odbywa się przy wykorzystaniu wozów bojowych. Strażacy sprawdzają przejezdność dróg prowadzących do zbiorników przeciwpożarowych. W ramach prowadzonych czynności odbywają się również ćwiczenia polegające na budowie linii ssawnych i praktycznym sprawdzeniu możliwości poboru wody ze zbiorników, zarówno tych zlokalizowanych na terenie obszarów leśnych, jak też w ich pobliżu. To wszystko ma usprawnić działania w przypadku ewentualnego wystąpienia pożaru lasu.

Straż pożarna szykuje się na okres letni. Kontrolowane są ujęcia wody oraz drogi przeciwpożarowe w lasach (zdjęcia)

Straż pożarna szykuje się na okres letni. Kontrolowane są ujęcia wody oraz drogi przeciwpożarowe w lasach (zdjęcia)

Straż pożarna szykuje się na okres letni. Kontrolowane są ujęcia wody oraz drogi przeciwpożarowe w lasach (zdjęcia)

Straż pożarna szykuje się na okres letni. Kontrolowane są ujęcia wody oraz drogi przeciwpożarowe w lasach (zdjęcia)

Straż pożarna szykuje się na okres letni. Kontrolowane są ujęcia wody oraz drogi przeciwpożarowe w lasach (zdjęcia)

Straż pożarna szykuje się na okres letni. Kontrolowane są ujęcia wody oraz drogi przeciwpożarowe w lasach (zdjęcia)

(fot. PSP)

2 komentarze

  1. Mądry strażak przed szkodą, cieszy mnie takie prewencyjne działanie. Jedna z niewielu służb która wie co robić czy mam mylne wrażenie ?

  2. mieliśmy takie ćwiczenia jako OSP z KSRG wspólnie z PSP na początku maja