690 680 960

Strategia Rozwoju Lublina na lata 2022-2030 uchwalona. To ważny dokument na najbliższą dekadę

Podczas czwartkowej sesji Radni Rady Miasta Lublin uchwalili Strategię Rozwoju Lublina na lata 2022-2030. Najważniejszy miejski dokument wyznacza kierunki rozwoju Miasta w najbliższej dekadzie.

– Strategia Lublin 2030 jest dokumentem wyróżniającym się na tle doświadczeń polskiego samorządu. O jego szczególnym charakterze świadczy złożoność procesu partycypacyjnego – zakres wykorzystanych narzędzi, skala użytych zasobów technicznych czy liczba mieszkańców zaangażowanych w prace. To Lublinianie stali się współautorami najważniejszego miejskiego dokumentu oraz współtwórcami koncepcji rozwoju miasta. Strategia Lublin 2030 jest jednym z pierwszych dokumentów strategicznych opracowanych wśród dużych miast w oparciu o nowe ramy prawne planowania strategicznego, nadającym strategii rozwoju status najważniejszego dokumentu regulującego funkcjonowanie miasta. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w proces tworzenia Strategii Lublin 2030. Państwa doświadczenie oraz wiedza pozwoliły wspólnie nakreślić przyszłość naszego miasta. To pokazuje, jak ważny jest dla nas Lublin – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dokument zawiera wizję Lublina w 2030 roku, koncentrując się na 5 obszarach rozwojowych. Pierwszy obszar to Lublin jako miasto kreatywne, akademickie i przedsiębiorcze. Drugi obszar akcentuje wizję Lublina jako miasta zielonego i zrównoważonego urbanistycznie, zaś trzeci obszar jako miasta otwartego, wielopokoleniowego i społecznie zaangażowanego. Wymienione strategiczne obszary rozwojowe Lublina korespondują z trzema filarami zrównoważonego rozwoju miasta: gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

Koncepcję tę dopełniają dwa kolejne obszary rozwojowe: Lublin jako miasto twórcze, aktywne i gościnne oraz Lublin metropolitalny. Każdy z tych obszarów powinien realizować wizję miasta atrakcyjnego do życia, odpornego na zmiany klimatu, inteligentnego i dobrze zarządzanego. Do każdego obszaru przyporządkowane są cele rozwojowe oraz działania, zadania i projekty kluczowe. Strategia obejmuje również zalecenia i synergie dające kontekst realizacji wyznaczonych celów, a także mierniki, pozwalające na ocenę ich wdrożenia.

W dokumencie znajdują się także wnioski z diagnozy społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, cztery cele horyzontalne, model struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Lublin, opis systemu realizacji Strategii oraz analiza jej spójności z innymi dokumentami strategicznymi.

Prace nad Strategią Lublin 2030 trwały 3 lata, włączając na wszystkich etapach łącznie około 15 tys. osób – mieszkańców, ekspertów, a także szereg organizacji i instytucji. Uczestnicy procesu w ramach ponad kilkuset otwartych spotkań tematycznych, debat, dyskusji, warsztatów, cyklu badań ilościowych i jakościowych oraz w trakcie dwuetapowych konsultacji społecznych, sformułowali wizję przyszłości miasta oraz wypracowali rekomendacje co do kierunków jego rozwoju. Wypracowane przez stronę społeczną oraz ekspertów rekomendacje, stały się podstawą projektu Strategii Lublin 2030, opracowanego przez zespół redakcyjny Urzędu Miasta Lublin.

Prace nad dokumentem zakończyły obligatoryjne konsultacje społeczne. W trakcie drugiego etapu konsultacji społecznych wpłynęło ponad 200 uwag od 59 osób i instytucji, determinując ostateczny kształt i formę dokumentu Strategii Lublin 2030, jaki został skierowany pod obrady Rady Miasta Lublin.

Uchwalony dokument zostanie wkrótce wydany w formie drukowanej publikacji przygotowanej w trzech językach – polskim, angielskim i rosyjskim. Doświadczenia Lublina wynikające z procesu partycypacyjnego oraz wieloletnich praktyk w zakresie planowania strategicznego staną się w przyszłości podstawą programu edukacyjnego, realizowanego w ramach lubelskiego laboratorium innowacji miejskich. Program adresowany będzie do polskich i europejskich samorządów oraz organizacji zainteresowanych rozwiązaniami w zakresie polityki miejskiej i planowania strategicznego.

Strategia Lublin 2030 powstała w związku z realizacją przez Gminę Lublin projektu unijnego „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” w ramach konkursu dotacji „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności ‒ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014‒2020 oraz z budżetu państwa.

Dokument znajduje się na stronie Lublin.eu

(fot. lublin112.pl)

7 komentarzy

 1. Obszar 6- Lublin miasto deweloperów 😉

 2. W LBN wymagają poprawy obecne studia. Zatrudnienie człowieka np. po UMCS to jest katorga. Nasze uczelnie prześcigają się w otwieraniu nowych kierunków żeby tylko jak najwięcej ludzi ściągnąć.

 3. Putin wam pokrzyżuje plany lubelskie barany.

  • Putin to może sobie jajka powąchać hahahaha swołocz i bandyta a do mieszkańców Lubina może mówić na Pan/Pani, więcej szacunku mają na świecie mieszkańcy Lublina niż ten ruski szpieg hahahaha nie wiedziałem, że w sieci tak aktywnie działają zwolennicy ruskiego bandyty.

 4. To ile już wynosi dług Lublina?

 5. Lublin miasto inspiracji

Kursy walut

 • USD 4.2928zł 0.29%
 • GBP 5.2571zł -0.51%
 • EUR 4.692zł -0.34%
 • CHF 4.7023zł -0.26%

Polub nas