Środa, 29 maja 202429/05/2024
690 680 960
690 680 960

Środki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld zł

Dzisiaj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim ogłoszone zostały wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych. Środków nie otrzymały tylko trzy samorządy.

W poniedziałek ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu „Polski Ład”. Rząd rozdysponował łączną kwotę ponad 23 mld zł, środki te trafią do jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. Na Lubelszczyznę trafiło 7,84 proc. tej kwoty, a dokładnie 1,8 mld zł. Najwięcej, gdyż blisko 1,5 mld zł otrzymały gminy, blisko 294 mln powiaty, a 101 mln zł samorząd województwa lubelskiego.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każdy z samorządów mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Zasady były takie, że pierwszy wniosek mógł być bez kwotowego ograniczenia, drugi nie mógł przekraczać 30 mln zł dofinansowania, wartość trzeciego nie mogła być wyższa niż 5 mln zł dofinansowania. Zgłoszone projekty miały zaś przyczyniać się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia obywateli, a także powstawania nowych miejsc pracy.

Szczegóły dofinansowań, jakie otrzymały samorządy z naszego regionu, przedstawiono dzisiaj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. W konferencji wzięli udział: wojewoda lubelski Lech Sprawka, wicewojewodowie Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego Artur Soboń, posłowie na Sejm RP Gabriela Masłowska, Monika Pawłowska, Krzysztof Szulowski, Sylwester Tułajew, senator Jerzy Chróścikowski, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, starosta lubelski Zdzisław Antoń, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny oraz burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś.

Jak wskazywano, wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Na terenie województwa lubelskiego ani grosza nie otrzymały powiat parczewski, miasto na prawach powiatu Chełm i Gmina Nielisz. Przyczyną było złożenie wniosków na bardzo duże kwoty. Z kolei największe środki tym razem otrzymało miasto Lublin. Jest to kwota 35 mln złotych. Jak wskazuje Katarzyna Duma z Urzędu Miasta Lublin, zostaną one wykorzystane na budowę ulic Bliskiej i Skowronkowej oraz Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta wraz z Kuncewiczowej oraz drogi pomiędzy ul. Milenijną a Szeligowskiego. Na drugim miejscu jest Zamość z kwotą 23 mln zł, za którą to miasto chce przebudować odcinek ul. Partyzantów oraz wykonać termomodernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji. Spore środki, gdyż blisko 15 mln zł, trafiły do Biłgoraja. Starostwo powiatowe zaplanowało za to rewitalizację toru Autodrom.

Poniżej lista projektów, jakie otrzymały dofinansowanie:

Środki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld złŚrodki z Polskiego Ładu rozdzielone. Samorządy z Lubelszczyzny otrzymały 1,8 mld zł

(fot. LUW)

24 komentarze

  1. a ile kasy pójdzie na utrzymanie różnej maści patologii i dzieciorobów 500+???

Wiadomości z info112