Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

Są szczegóły wsparcia dla przedsiębiorców z terenów objętych stanem wyjątkowym. Pomoc oferuje też ZUS

Przedstawiony został projekt rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy musieli zawiesić swoją działalność z uwagi na wprowadzenie stanu wyjątkowego. Wsparcie deklaruje także Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą na terenie objętym stanem wyjątkowym. Przepisy przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i zakładają one rekompensaty w wysokości 65 proc. udokumentowanego średniego miesięcznego przychodu, uzyskanego w czerwcu, lipcu i sierpniu. Mają być one przyznawane przez wojewodę.

Jak wskazują zawarte w projekcie zapisy, rekompensatę będą mogli otrzymać przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego, jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii. Do tego dochodzą przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Przedsiębiorcy ubiegający się o rekompensatę, będą musieli złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie, oraz dołączyć do niego dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie. Wojewoda będzie miał dwa tygodnie na wydanie decyzji, przy czym MSWiA zapewnia, że wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie. Co ważne, w projekcie zapisano już, że w przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego, wysokość rekompensaty będzie proporcjonalna do czasu jego trwania.

Wsparcie przedsiębiorcom obiecuje również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku chodzi o odroczenie terminu płatności składek, rozłożenie należności na raty, odstąpienie od pobierania odsetek, a w szczególnych okolicznościach umorzenie składek. W tym przypadku pod uwagę brane będą skutki wprowadzenia stanu wyjątkowego. Pomocą mają służyć doradcy ZUS-u, którzy podpowiedzą, z jakiego wsparcia można skorzystać w tej sytuacji i pomogą w przygotowaniu odpowiedniego wniosku.

(fot. Zwiedzaj Lubelskie)

6 komentarzy

  1. cyt. ,,W tym przypadku chodzi o odroczenie terminu płatności składek, rozłożenie należności na raty, odstąpienie od pobierania odsetek, a w szczególnych okolicznościach umorzenie składek.” – czyli zamykamy wam firmy nie możecie zarabiać, ale składki ZUS płacić musicie. Wolska marzeń.

    • Nie musicie płacić, tylko jeżeli nas poprosicie wypełniając xx druków to my rozważymy to, żebyście nie musieli płacić. Decyzję o tym czy musicie płacić czy nie oczywiście podejmiemy po terminie płatności, żebyście nie wiedzieli czy jesteście zwolnieni czy nie. Jeżeli nie zapłacicie a my Was nie zwolnimy z opłat, będziecie płacić karne odsetki.
      Tak to w praktyce wygląda.

  2. Buuhahahha ZUS oferuje pomoc Hahahahahaha Hahahahahaha Hahahahahaha Hahahahahaha Hahahahahaha Hahahahahaha

  3. Trzebaby kwoty posprawdzać bo zaraz wyjdzie że odszkodowania dla jakiejś gastronomii założonej dwa dni wcześniej idą w miliony

Z kraju