690 680 960

Ruszył nabór do Służby Więziennej w jednostkach okręgu lubelskiego. Potrzeba kilkudziesięciu funkcjonariuszy

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego. Łącznie potrzeba 60 nowych funkcjonariuszy.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego. Łącznie przyjętych zostanie 60 funkcjonariuszy w zakładach karnych i aresztach śledczych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Zamościu, Lublinie, Krasnymstawie, Opolu Lubelskim, Włodawie i Zamościu.

Kto może ubiegać się na stanowisko strażnika więziennego?

Osoba chętna do służby powinna posiadać wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe. Musi posiadać obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kandydat ubiegający się do służby musi również korzystać z pełni praw publicznych i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

Co więcej, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo. Od kandydata wymaga się zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Miejsce i termin przyjmowania wymaganych dokumentów

Dokumenty przyjmowane są w wybranych nw. jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 26 kwietnia 2021 r. (Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW) O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego (data nadania).

1. Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21 – 500 Biała Podlaska,

adres email: [email protected];

2. Zakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22 – 100 Chełm,

adres email: [email protected]

3. Zakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22 – 500 Hrubieszów,

adres email: [email protected]

4. Areszt Śledczy w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22 – 300 Krasnystaw,

adres email: [email protected]

5. Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20 – 482 Lublin,

adres email: [email protected]

6. Zakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24 – 300 Opole Lubelskie,

adres email: [email protected]

7. Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22 – 200 Włodawa,

adres email: [email protected]

8. Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22 – 400 Zamość,

adres email: [email protected]

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem stanowiska służbowego, działu Służby Więziennej i jednostki, w której się ubiega się o pełnienie służby (załącznik nr 1);
– wypełnioną ankietę personalną (załącznik nr 2);
– świadectwa pracy lub służby (kopia);
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kopia);
– książeczka wojskowa – zapisane strony (kopia) – dotyczy osób posiadających taki dokument;
– prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (dot. naboru na stanowisko młodszej pielęgniarki);
– oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 3);
-podpisane oświadczenia o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4) oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 5) – brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza niewyrażenie zgody na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej.
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji środkami komunikacji elektronicznej (załącznik nr 6);

Przed otrzymaniem skierowania do pełnienia służby (po pozytywnym zakończeniu procedury kwalifikacyjnej) kandydat składa zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o stosunku do służby wojskowej.

Pełna informacja dotycząca postępowania kwalifikacyjnego do służby

(fot. SW)

10 komentarzy

 1. hahahhahahahhaha i tak wiadomo kto będzie wybrany ……….

 2. sami swoi :d kolegów koledzy 😀

 3. Niedługo też ruszy nabór lokatorów. W Sejmie proszących się o to jest sporo. 🙂

 4. Pic na wodę fotomontaż.
  Podpisuję się pod poprzednikami.
  Wszyscy wiedzą o co chodzi, więc po co robić szum wokół niczego.
  Tyle tylko, że później niestety mamy takie służby jakie mamy.
  Kolesiostwo trwa w najlepsze.
  Ryba psuje się od głowy.
  Pozdrawiam wszystkich myślących.

  • Tak jest kolego

  • ⭐⭐⭐☆☆☆

   Jasne. Ja i mój brat bez problemu się dostaliśmy, ojciec nic nie pomógł bo jeszcze nie był naczelnikiem. Tak samo było z siostrą której udało się zatrudnić w administracji teraz pracują z mama i ciocią. Wujek już przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

 5. prze**bana robota.

 6. Jaka kasa?

 7. Wiadomo dlaczego służby mundurowe przechodzą na emeryturę po 15lub 25 latach aby mógł późnej obejmować takie stanowiska po znajomości.

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Seniorze! Jak nie dać się jesiennej chandrze, nie nudzić się w domu, a przy okazji zaoszczędzić? Wszystkiego dowiesz się w Galerii Olimp!
Koncert Siema Żaki na placu Litewskim. Zagrają muzyczne grupy studenckie
Zaproszenie na otwarcie Farmy Dyniowej w Lublinie
Wykopki kartoflane w Muzeum Wsi Lubelskiej
Eko Targ w Świdniku