Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Przez pół roku w naszym regionie blisko tysiąc osób zostało poszkodowanych w wypadkach w pracy. Głównie ze swojej winy

Od stycznia do końca czerwca 549 mężczyzn i 375 kobiet odniosło w naszym regionie obrażenia ciała na skutek wypadków w pracy. W 60 proc. powodem tego typu zdarzeń było nieprawidłowe zachowanie się pracownika.

Główny Urząd Statystyczny podsumował pierwsze półrocze b.roku pod kątem osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W całym kraju zgłoszono 24 040 takie przypadki. Jak podkreślono, widać bardzo wyraźną poprawę, gdyż poszkodowanych było aż o 29,9% mniej, niż w analogicznym okresie 2019 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących. Tzw, wskaźnik wypadkowości zmniejszył się odpowiednio z 2,54 do 1,77. Osoby, które podczas pracy straciły życie, stanowiły 0,2% wszystkich poszkodowanych. W porównaniu do roku ubiegłego, nie zanotowano tutaj żadnej zmiany. O 14,2% zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich, zaś o 30% w wypadkach z innym skutkiem.

Najczęściej przyczyną wypadków było zderzenie lub uderzenie w nieruchomy obiekt, na drugim miejscu uderzenie przez obiekt w ruchu, na trzecim zaś kontakt z przedmiotem ostrym szorstkim lub chropowatym. Co ważne, kolejne miejsce zajmuje obciążenie fizyczne lub psychiczne. Podstawowym powodem wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Przyczyna ta została określona w ponad 60% zdarzeń. W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (5,34), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz rekultywacja (4,52) a także opieka zdrowotna i pomoc społeczna (3,10). Natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,30) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (0,38).

W województwie lubelskim zanotowano 924 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Nie było wypadków ze skutkiem śmiertelnym, jednak 6 osób odniosło ciężkie obrażenia ciała. Wśród poszkodowanych 549 osób to mężczyźni zaś 375 to kobiety. Średnio osoby poszkodowane przebywały na zwolnieniach lekarskich 35,5 dnia. Jeżeli chodzi o wskaźnik wypadkowości, to nasz region znajduje się w dolnej części tabeli, tuż po województwach mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Najwyższy wskaźnik zanotowano w województwach dolnośląskim i opolskim.

(fot. pixabay)

3 komentarze

  1. Ta ze swojej winy…
    Tak naprawdę pracodawca powinien przewidywać głupotę pracowników
    To nie wina pracownika że nie myśli

  2. Nn. ty sam oddychasz ,czy ktoś ci nadaje rytm ?

  3. OLA BOGA PANDEMIA!!!