Środa, 21 lutego 202421/02/2024
690 680 960
690 680 960

Przekraczasz granicę z gotówką? Pamiętaj o złożeniu ważnej deklaracji

W II kwartale 2023 roku funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ujawnili na przejściach granicznych w województwie lubelskim kilkadziesiąt przypadków nielegalnego wwozu do Unii Europejskiej znacznych ilości gotówki. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że każdy, kto przywozi do UE lub wywozi z UE środki płatnicze w kwocie co najmniej 10 tys. euro, ma obowiązek zgłosić to przy kontroli granicznej.

W tym celu należy wypełnić deklarację środków pieniężnych i złożyć ją u funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej. Obowiązek zgłoszenia dotyczy nie tylko gotówki, ale też np. czeków, weksli, przekazów pieniężnych na okaziciela i in. Pamiętanie o tych przepisach pozwoli uniknąć problemów na granicy.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia środków płatniczych lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny

Kilkudziesięciu podróżnych nie dopełniło obowiązku wynikającego z przepisów prawa. W sumie w II kwartale 2023 roku funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej wykryli niezgłoszone środki pieniężne o równowartości 3,4 mln zł, w tym: ponad 450 tys. EUR, prawie 300 tys. USD, 150 tys. PLN i ponad 180 tys. UAH.

W związku z popełnionymi wykroczeniami skarbowymi podróżni ukarani zostali mandatami na łączną kwotę prawie 156 tys. zł i zobowiązani do pisemnego zadeklarowania przewożonych środków pieniężnych. Najwyższy wystawiony mandat sięgał 11,7 tys. zł. Mężczyzna, który go otrzymał, miał ukryte w bagażu środki płatnicze o równowartości ponad 230 tys. zł.

Część przekraczających granicę tłumaczyła się nieznajomością przepisów, inni świadomie ukryli fakt, że przewożą gotówkę w ilościach, które należy zgłosić. Pieniądze ukrywali najczęściej w swoich bagażach. Ale funkcjonariusze znajdowali je także w skrytkach samochodów dostawczych i osobowych, w tym m.in. w bagażniku, pod kanapą, w schowku między siedzeniami czy w podsufitce.

W kontrolach niejednokrotnie brały udział także psy służbowe KAS, szkolone do wykrywania waluty.

Z czego wynika obowiązek pisemnego zgłaszania na granicy wwożonych środków płatniczych?

Obowiązek ten podyktowany jest koniecznością monitorowania przez państwo transakcji, które potencjalnie mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Wymóg obowiązuje przy przewozie środków płatniczych w kwocie co najmniej 10 tys. euro lub równowartości w innych walutach.

(fot. pixabay.com\źródło KAS)

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo