690 680 960

Poszkodowani po przejściu nawałnic otrzymają pomoc finansową

W ciągu ostatnich dni nad regionem przeszły gwałtowne burze i nawałnice. Ucierpiało wiele budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz upraw. Poszkodowani w wyniku żywiołu liczą straty, zaś Lubelski Urząd Wojewódzki zapowiada pomoc.

W dniu 15 sierpnia w związku z nawałnicami odnotowano 60 interwencji na terenie powiatu ryckiego oraz 30 na terenie powiatu łukowskiego. W likwidacji skutków nawałnic brało udział ponad 90 strażaków OSP, 30 strażaków PSP powiatu ryckiego, 150 strażaków OSP oraz 34 strażaków powiatu łukowskiego.

Natomiast 17 sierpnia na terenie powiatu lubelskiego i miasta Lublin zarejestrowano 500 zdarzeń, gdzie w usuwaniu zagrożeń uczestniczyło ponad 500 druhów OSP i ponad 120 strażaków zawodowych. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku silny wiatr, deszcz uszkodził samochody, dachy mieszkalne i gospodarcze, a spadające konary zablokowały drogi.

W wyniku nawałnic, które spowodowały awarię sieci elektrowni energetycznych, około 10 tys. odbiorców było bez prądu. Jak informuje dyrektor centralnej dyspozycji mocy PGE Dystrybucja Grzegorz Klata awarie zostały już usunięte, a dostawy energii przywrócone. Uszkodzenia były bardzo poważne, gdyż podczas burzy, drzewa połamały słupy energetyczne.

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby poszkodowane?

Mieszkańcy, którzy ponieśli straty spowodowane zdarzeniami pogodowymi mogą składać wnioski o pomoc. Dla zdarzeń, które mają znamiona klęski żywiołowej są wdrożone nowe wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeśli chodzi o uruchamiane środki z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w formie pomocy celowej.

Przewidziane jest wsparcie w dwóch obszarach: pomocy społecznej i resortu rolnictwa. Pierwszy obejmuje pomoc w dwóch formach. Z jednej strony jest to zasiłek doraźny dla rodziny w wysokości do 6 tys. Druga forma jest to zasiłek na odbudowę domów mieszkalnych i gospodarczych. W przypadku budynków gospodarczych limitem pomocy jest 100 tys. zł, w przypadku mieszkalnych 200 tys. zł.

Zgodnie zobowiązującymi procedurami wnioski o pomoc do 6 tys. zł powinny zostać złożone w gminach do uprawnionego pracownika pomocy społecznej. Samorząd przekazuje wnioski do wojewody, który po zaakceptowaniu uruchamia środki.

W przypadku drugiej formy pomocy na poziomie gminy powoływana jest komisja, w skład której wchodzi osoba z uprawnieniami związanymi z nadzorem budowlanym. Poszkodowany powinien złożyć wniosek do gminy, w której komisja sporządzi ocenę strat w stosownym protokole. Przekazany do urzędu wojewódzkiego zaakceptowany protokół trafi o Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wtedy zostaną uruchomione środki.

Forma pomocy w zakresie działalności rolniczej jest obsługiwana przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Przy każdej z gmin działają powołane komisje ds. szacowania strat w rolnictwie. Szacują szkody wyrządzone w uprawach i budynkach gospodarskich. Na podstawie złożonego w gminie wniosku komisja sporządza protokół, który jest kierowany do Wojewody. Zatwierdzony protokół trafia do wnioskodawcy. Rolnik dysponując protokołem może korzystać z różnych form pomocy np. preferencyjne kredyty, ulgi w podatkach, ulgi w składce KRUS. Możliwa jest również forma pomocy w postaci odszkodowania z tytułu zniszczonych upraw. W odróżnieniu do poprzednich procedur w tym przypadku Minister Rolnictwa po zebraniu wniosków uruchamia nabór wniosków na tego typu odszkodowania.

Na zdjęciach zniszczenia na terenie gminy Kłoczew w powiecie ryckim

(fot. fanipogody.pl)

3 komentarze

  1. Poszkodowani po przejściu nawałnic otrzymają pomoc finansową ale tylko zaszczepieni przeciwko Covid-19.

  2. Za te wszystkie znoszczone auta żadnej pomocy nie dostanę. Alertu oczywiście nie było.

Kursy walut

  • USD 3.991zł 0.15%
  • GBP 5.0417zł -0.18%
  • EUR 4.3233zł -0.24%
  • CHF 4.5689zł 0.02%

Polub nas