Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

Podwyżka opłat za wodę i ścieki dla Lublina zatwierdzona. Będzie połowę mniejsza, niż początkowo planowano

Zatwierdzona została podwyżka opłat za wodę i ścieki dla mieszkańców Lublina. Zapłacą oni 9,39 zł za metr sześcienny, drugim roku opłata ta wyniesie 9,77 zł, zaś w trzecim 9,82 zł.

W piątek w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim ogłoszono zatwierdzenie taryf opłat za wodę i ścieki dla miasta Lublina. W konferencji wzięli udział Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Agnieszka Szymula. Jak wyjaśniał Przemysław Gaca, Wody Polskie są regulatorem, jeżeli chodzi o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Ma to na celu dbanie o interes odbiorcy końcowego, jak też o przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie trzy razy składało do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej taryfy. Muszę pochwalić spółkę, ponieważ podeszła do tego konstruktywnie i na drodze negocjacji, rozmów na temat kosztów, a przede wszystkim zysków, doszliśmy wspólnie do konsensusu. Pierwotnie podwyżka za wodę wynosiła 26 procent i była jedną z największych, jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie. Zatwierdzono 13 procent. W przypadku ścieków proponowano 16 procent a zatwierdzono 8 procent – mówił Przemysław Gaca.

Obecnie obowiązuje stawka 8,91 zł za metr sześcienny dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. Pierwsza propozycja zakładała podwyżkę do 10,03 zł. Jednak w kolejnych latach stawka ta miała rosnąć do 10,70 zł w drugim roku i 10,76 zł w trzecim. Wody Polskie nie zgodziły się na tak duży wzrost opłat. W drugiej propozycji ceny ustalono na poziomie odpowiednio: 8,91 zł, 10,38 zł i 10,46 zł, jednak to także nie znalazło akceptacji. Dopiero trzeci projekt taryfy został zatwierdzony. Mieszkańcy zapłacą 9,39 zł za metr sześcienny wody i ścieków. W drugim roku opłata ta wyniesie 9,77 zł, zaś w trzecim 9,82 zł.

Dyrektor Wód Polskich wskazywał, że dla statystycznej czteroosobowej rodziny oznacza to dodatkowe 10,88 zł do rachunku za wodę i ścieki. Przemysław Gaca wyjaśniał również, że na gospodarcze wodno-ściekowej nie można zarabiać pieniędzy i Wody Polskie nie będą się na to godzić. Dlatego też odrzucano pierwsze propozycje taryf złożone przez lubelski MPWiK.

– Te opłaty na pewno byłyby mniejsze, gdyby nie fakt, że miasto i pan prezydent wyprowadzają, wyciągają z gospodarki wodno-kanalizacyjnej dodatkowe środki w postaci dywidendy, czyli te zyski. Z jednej strony MPWiK przez lata generował zyski od kilku do nawet kilkunastu procent, a miasto te zyski zabierało. Te pieniądze powinny zostać w systemie gospodarki wodnej i wodno ściekowej w mieście i być przeznaczone na kapitał zapasowy na inwestycje – dodał Prezes Wód Polskich.

Z kolei Przemysław Czarnek tłumaczył, że wypowiada się nie w charakterze ministra, lecz posła, który został wybrany przez kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Lublina. Podkreślał, że MPWiK jest spółką komunalną, które są tworzone po to, aby wychodzić naprzeciw potrzebom zbiorowym mieszkańców. Dodał, iż MPWiK nie jest spółką, która ma zarabiać i generować zyski dla miasta i właściciela, tylko przede wszystkim właśnie zabezpieczać zbiorowe potrzeby mieszkańców, a zyski ma przeznaczać na własną działalność, aby te potrzeby były zaspokajane jeszcze lepiej.

(fot. LUW)

18 komentarzy

  1. Lekarz Niedzieli

    A gdzie moja podwyżka ?

  2. A kiedy w końcu nastąpi głęboka restrukturyzacja MPWIK? Przerost zatrudnienia bije na łeb inne firmy o tym profilu w naszym kraju. Nierobów i darmozjadów masa, grunt, że lokalni działacze państwowi i samorządowi mają gdzie usadowić swoich krewniaków.

Z kraju