Licencja maszynisty na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2023 r. egzaminy na licencję maszynisty i pierwsze świadectwo maszynisty staną się państwowe. Przeprowadzi je Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w powstającym Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Maszynista, by prowadzić pociąg, potrzebuje dwóch dokumentów: licencji maszynisty, którą wydaje Prezes UTK oraz świadectwa maszynisty, które uzyskuje się u pracodawcy (przewoźnika, zarządcy infrastruktury). Obecnie szkolenia dla kandydatów na maszynistów prowadzą ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów. W tych samych miejscach przeprowadzane są egzaminy na licencję i świadectwo. Po zmianie przepisów ośrodki szkolenia będą zajmować się jedynie przygotowaniem kandydatów na maszynistów. Egzamin na licencję i pierwsze świadectwo będzie państwowy, przeprowadzany przez Prezesa UTK.

– Powstanie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Urząd Transportu Kolejowego zyska dzięki temu nowoczesny ośrodek do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów na maszynistów. Mam nadzieję, że realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa na kolei, a utworzenie krajowego rejestru maszynistów umożliwi monitorowanie kwalifikacji osób prowadzących pojazdy kolejowe. Wszystko to dzięki nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz wsparciu funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM) będzie wyposażone w nowoczesne sale egzaminacyjne oraz trzy symulatory. Urządzenia będą przeznaczone do realizacji sesji egzaminacyjnych dla różnych kategorii świadectwa maszynisty. Odwzorowane będą lokomotywa, zespół trakcyjny oraz pojazd specjalny lub lokomotywa z polem widzenia 360°.

Wyjątkowe w porównaniu z symulatorami dostępnymi obecnie na rynku szkoleniowym w Polsce jest wyposażenie w zunifikowane pulpity, zgodne z ogólnie obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi ergonomii i prawidłowego rozmieszczenia przyrządów, a w szczególności z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności dla lokomotyw i taboru pasażerskiego (TSI Loc&Pas). Zapewni to miarodajne, porównywalne i powtarzalne prowadzenie egzaminów. W symulatorach wykorzystane będzie odwzorowanie ponad 5 000 km rzeczywistych tras kolejowych.

Polska będzie drugim po Holandii krajem UE wykorzystującym symulatory do egzaminowania. Dokonywana w trakcie egzaminów weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności stanowi rodzaj sprawdzenia poprawności przeprowadzonych szkoleń oraz ocenę i potwierdzenie zdolności kandydatów do samodzielnego prowadzenia pojazdów kolejowych.

Nie tylko egzaminy

Projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów obejmuje jednak znacznie szersze działania. W jego ramach powstanie również krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Rejestr będzie gromadził w jednym miejscu wszelkie dostępne informacje o osobach uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych, posiadanych przez nich uprawnieniach i kwalifikacjach, a także o przebiegu ścieżki zawodowej. Rejestr umożliwi stałe monitorowanie zatrudnienia maszynistów i ich uprawnień oraz pozwoli na skuteczną wymianę informacji pomiędzy pracodawcami w ramach zarządzania ryzykiem.

W efekcie, zrealizowany i skutecznie wdrożony proces przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego poprzez minimalizację liczby zdarzeń kolejowych w ramach systemu kolejowego, w których zasadniczą rolę odgrywa czynnik ludzki.

Wartość projektu to ponad 46 mln złotych, z czego blisko 40 mln pochodzi z dofinansowania UE.

(fot. pixabay.com, źródło MI)

6 komentarzy

  1. Coś mi się wydaje że to będzie to samo co ze stadniną koni.

  2. Będzie wzrost ceny za uprawnienia bo wszystko co państwowe jest drogie

  3. P ieniądze i S tołki

    jak to w PISie

  4. Czy jest to też licencja na zabijanie pieszych wchodzących na tory w oznakowanych miejscach.

  5. „poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego poprzez minimalizację liczby zdarzeń kolejowych”… Jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa to nie tędy droga, ponieważ większość wypadków, zdarzeń spowodowana jest nie przez maszynistów a przez kierowców którzy lekceważą znaki, sygnały, rogatki jak i osoby które zamiast pójść pochustać się na drzewie to pakują się pod koła … także szkolenia maszynistow na nic się przydadzą poki nie wezmą się za kierowcow… Takie moje skromne zdanie

  6. Czyli po egzaminie państwowym maszynista będzie umiał zatrzymać pociąg na jednym metrze?

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Zoomikołajki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie
„Bezpieczna sobota z Mikołajem w ODTJ WORD w Lublinie”
Życie świętego Stanisława Papczyńskiego w formie rysunków na piasku
Superauta dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie
Pobiegnij leśnym szlakiem w szczytnym celu