Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Pigułka „dzień po”. Jest wniosek prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy

Prezydent RP Andrzej Duda, na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, zdecydował o skierowaniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego do Sejmu RP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy (tzw. weto).

Podstawowym uzasadnieniem decyzji prezydenta RP Andrzeja Dudy jest wola poszanowania konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci. Prezydent, wsłuchując się w szczególności w głos rodziców, nie mógł zaakceptować rozwiązań prawnych umożlwiających dostęp dzieci poniżej osiemnastego roku życia do produktów leczniczych, do stosowania w antykoncepcji bez kontroli lekarza oraz z pominięciem roli i odpowiedzialności rodziców.

Skutkiem decyzji prezydenta w sprawie wetowanej ustawy będzie sytuacja, w której produkty lecznicze, w tym tzw. „antykoncepcja awaryjna”, będą w Polsce dostępne na dotychczasowych zasadach.

Poglądy i opinie w tej sprawie były zróżnicowane, zarówno podczas prac w Parlamencie, jak też w debacie publicznej. Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła liczna korespondencja, w tym petycja podpisana przez 30 tys. osób, zawierająca wniosek o zawetowanie ustawy. Prezydent spotkał się także z posłankami Lewicy, zabiegającymi o podpisanie ustawy.

W trakcie prac nad ustawą nie padły jednak przekonujące argumenty, przemawiające za dostępnością bez recepty leków antykoncepcyjnych, w szczególności produktu leczniczego występującego pod nazwą ellaOne dla kobiet poniżej osiemnastego roku życia. Prezydent deklaruje otwartość na rozwiązania przewidziane omawianą ustawą, w odniesieniu do kobiet pełnoletnich (po ukończeniu 18 roku życia).

(Źródło: KPRP)

60 komentarzy

  1. Jan Piński
    Od kilku lat wiadomo, że @andrzejduda jako nastolatek został ojcem, a jego rodzice adoptowali jego dziecko. Naprawdę nie rozumiem dlaczego w kontekście pigułki „dzień po” (antykoncepcyjnej, niewczesnoporonnej) media nie przypominają mu tego epizodu i nie pytają o doświadczenie.

  2. wiadomo ze Dzień PO nie przejdzie, ale jakby ktos wymyslił pigułkę dzień przed to juz mu sie nie bedzie kojarzyło z partią przeciwników politycznych

Dodaj komentarz

Z kraju