Piątek, 14 czerwca 202414/06/2024
690 680 960
690 680 960

Od jutra wchodzą nowe stawki opłat na cmentarzu na Majdanku i ul. Białej w Lublinie

Od jutra będą obowiązywały nowe stawki opłat na cmentarzach komunalnych. Uchwała przyjęta 15 grudnia przez Radę Miasta Lublin określa nowe wysokości stawek za udostępnienie miejsca grzebalnego oraz korzystanie z obiektów cmentarnych w celu pochówku.

Stawki są obowiązujące dla dwóch cmentarzy komunalnych, przy ulicach Droga Męczenników Majdanka oraz Białej. Ich wysokość jest zróżnicowana i uzależniona m.in. od rodzaju pochówku i grobu (ziemny lub murowany, pojedynczy lub rodzinny) oraz jego lokalizacji (w alei głównej, alei bocznej lub wewnątrz kwater).

Określono również wysokości opłat za korzystanie z obiektów cmentarnych m.in. kaplicy i sali pożegnań oraz za prowadzenie na terenie cmentarza prac budowlanych i remontowych.

W związku z planowanym w tym roku oddaniem do użytku miejskiego kolumbarium, wprowadzono dwie nowe opłaty: za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium oraz za pochówek w niszy urnowej. Pierwszą opłatę ustalono w wysokości opłaty za pochówek urnowy w grobie rodzinnym ziemnym lub murowanym na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych przy alei głównej (1753 zł). Z kolei opłatę za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium ustalono w oparciu o szacowane koszty inwestycyjne, jak również przy uwzględnieniu, że nisza urnowa będzie udostępniana „wieczyście”.

Zmiana wysokości opłat do tej pory obowiązujących na cmentarzach komunalnych ma związek ze wzrostem cen towarów oraz usług i wyniesie około 15,5%. Nowe stawki opłat dostępne są pod linkiem

(fot. UM Lublin)

Autor: redakcja

Jeden komentarz

  1. Artykuł opublikowano o 11,01, teraz jest 12,20, a nie ma żadnego komentarza, domniemam, że „potrzebujący” pobiegli wykupywać miejsca na cmentarzach, póki jeszcze tańsze.

Z kraju