Poniedziałek, 04 marca 202404/03/2024
690 680 960
690 680 960

Od 1 marca uchodźcy wojenni mają partycypować w kosztach wyżywienia i zakwaterowania

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, od 1 marca uchodźcy wojenni mają partycypować w kosztach wyżywienia i zakwaterowania. Wojewoda wydał polecenie w tej sprawie, na mocy którego w bieżącym miesiącu wszyscy mieszkańcy miejsc stałego zakwaterowania są wyłączeni z partycypacji, wynikającej z ustawy.

Współponoszenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia

Nowa ustawa zakłada, że od 1 marca 2023 r. uchodźcy, których pobyt w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania przekroczył 120 dni, będą pokrywać 50 proc. kosztów pomocy. Będzie to jednak nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Z kolei od 1 maja 2023 r. uchodźcy, których pobyt przekroczy 180 dni, będą pokrywać 75 proc. kosztów, ale nie więcej niż 60 zł dziennie na osobę.

Jednocześnie przewidziano szereg wyjątków od tej reguły. Chodzi o to, aby osoby, które nie mają możliwości na usamodzielnienie się, mogły nadal bezpłatnie korzystać z pomocy. W kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem nie będą partycypować m.in. osoby niepełnosprawne, osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, a także opiekujące się dziećmi do pierwszego roku życia, czy sprawujące opiekę nad minimum trójką dzieci. W szczególnych przypadkach wojewoda oraz inne organy przewidziane w ustawie będą mogły wyłączyć z ponoszenia kosztów osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach nowych rozwiązań wprowadzono także zapis dotyczący uzależnienia możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania – w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski – od posiadania numeru PESEL.

Polecenie wojewody lubelskiego dotyczące wyłączenia z partycypacji

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wydał polecenie w tej sprawie, na mocy którego w bieżącym miesiącu wszyscy mieszkańcy miejsc stałego zakwaterowania są wyłączeni z partycypacji, wynikającej z ustawy. Podczas spotkania z dziennikarzami omówił propozycje wspierające proces usamodzielnienia się uchodźców.

– Po upływie 120 dni od pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy do Polski, będzie on partycypował 50 proc. kosztów zakwaterowania i wyżywienia, nie więcej niż 40 zł na osobę dziennie – to jest ten element, który nazywamy partycypacją w kosztach funkcjonowania miejsc stałego zakwaterowania. Kierujemy się przy tym podejściem humanitarnym, a nie procedurami formalno-prawnymi, wynikającymi z zasad funkcjonowania administracyjnego. Jest to bardzo elastyczny sposób przekazania pewnego sygnału, impulsu. W województwie lubelskim w systemie numeru PESEL jest 37 tys. osób, a może jeszcze kilka tysięcy bez tego numeru. Około te 40 tys. osób coś zrobiło ze swoim życiem, że nie jest w miejscu zbiorowego zakwaterowania – jest w polskiej rodzinie, u przyjaciół, znajomych, podjęło pracę, wynajęło mieszkanie. Czy ty też możesz zintegrować się społecznie tak jak ta znaczna grupa osób?  Chcemy uchodźców w tym procesie myślowym wesprzeć. Będziemy rozmawiać, co zrobić, by te osoby zafunkcjonowały na rynku pracy i w ramach integracji społecznej, żeby nie pozostali w miejscach stałego zakwaterowania, ale by wtopili się w życie wspólnoty naszego województwa – mówił podczas konferencji wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Podpisane przez wojewodę polecenie przekazuje kompetencje oceny na poziom powiatów i samorząd województwa.

– Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo trudny proces, bo co uznać za trudną sytuację? Jeżeli w ocenie powiatu, osoba ta nie powinna być zwolniona z zastosowania tej ustawy, wtedy istnieje możliwość wystąpienia z powtórnym wnioskiem, tym razem do wojewody. Żeby nie popełnić jakiegokolwiek błędu, w tym poleceniu zawarłem informację, że w marcu wspomniane wcześniej kryteria mają zastosowanie dla wszystkich – tzn. wszyscy uchodźcy, którzy są w miejscach stałego zakwaterowania są wyłączeni z partycypacji, wynikającej z ustawy – powiedział wojewoda.

(fot. LUW)

45 komentarzy

  1. Nareszcie pojadą do siebie. Wojna już się skończyła. Ukrainiec wykupił wszystkie myjki kerchera z obi. Zaczynają sprzątać.

  2. Dobra dobra juz lepiej niech oni sie nie wtapiaja

  3. Myślę więc myślę

    40zł x 40tys x 30dni = 48 mln…
    A co tam. Stać nas.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo