Sobota, 20 kwietnia 202420/04/2024
690 680 960
690 680 960

Nowe ognisko koronawirusa w regionie w szkole podstawowej. 5 osób zakażonych, 79 na kwarantannie

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie poinformowała o nowym ognisku koronawirusa w woj. lubelskim. W Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie u 5 osób ujawniono zakażenie koronawirusem, a 79 osób przebywa obecnie na kwarantannie.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie lubelskim, 29 września 2020:

– liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym (ostatnia doba): 136 (26)
– liczba osób aktualnie objętych kwarantanną(ostatnia doba): 6740 (674)
– liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 (ostatnia doba): 185 (23)
– liczba zakażeń wykazanych w powiatach woj. lubelskiego z ujętymi przypadkami mieszkańców innych województw (ostatnia doba) : 2603 (29)
– liczba zgonów (ostatnia doba): 39 (1)
– liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 1915 (71)

Ogniska epidemiczne

Minionej doby na terenie województwa lubelskiego zarejestrowano jedno nowe ognisko COVID-19 – w Szkole Podstawowej Nr 3 we Włodawie.
Na terenie województwa lubelskiego występuje 20 aktywnych ognisk (10 w fazie rozwojowej, 7 w fazie stabilnej, 3 w fazie wygaszania), w następujących powiatach:

• 1 w powiecie tomaszowskim – w fazie rozwojowej
• 5 w mieście Lublin, 2 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania
• 2 w powiecie kraśnickim 2 w fazie stabilnej
• 2 w powiecie opolskim, 1 w fazie stabilnej oraz 1 w fazie wygaszania
• 1 w powiecie łukowskim w fazie wygaszania
• 2 w powiecie puławskim w fazie rozwojowej
• 2 w powiecie łęczyńskim, 2 w fazie rozwojowej
• 1 w powiecie zamojskim w fazie stabilnej
• 2 w powiecie bialskim, 2 w fazie rozwojowej
• 1 ognisko w powiecie świdnickim w fazie rozwojowej
• 1 nowe ognisko w powiecie włodawskim w fazie rozwojowej

Powiat tomaszowski

Ognisko Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim –ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 75, w tym 33 osób z personelu i 42 uczniów (55 zakażeń aktywnych)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 19 (wychowankowie SOSW)
– liczba osób przebadanych: 137 (personel i wychowankowie SOSW)
– liczba osób w izolatorium: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 47
– liczba osób hospitalizowanych: 5

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: 17 wychowanków w izolacji oraz 4 w kwarantannie, 1 osoba (wychowanek) w izolacji domowej w Domu Dziecka w Zwierzyńcu
– liczba osób w izolacji domowej – 26 (12 osób z personelu oraz 14 wychowanków)
1 dziecko z izolacji domowej przeszło na izolację w Ośrodki Szkolno-Wychowawczym, 1 przypadek zachorowania dotyczy ucznia, który mieszka na terenie pow. lubaczowskiego (nadzór sprawuje PSSE Lubaczów).

Miasto Lublin

Ognisko w ZOL SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9, w tym 2 pacjentów, 7 osób z personelu (opiekunowie, pielęgniarki, osoby z obsługi)
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: 32 oraz 2 lekarzy
– liczba osób zaplanowanych do badań: planowani są pacjenci w najbliższym czasie
– liczba osób w izolacji domowej: 6 osób z personelu
– liczba osób hospitalizowanych : 3 (2 pacjentów, 1 personel)
– liczba zgonów: 1

Ognisko w Domu Pomocy przy ul. Archidiakońskiej w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6, w tym 5 pacjentów, 1 osoba z personelu
– liczba osób poddanych kwarantannie: 30
– liczba osób przebadanych: 57
– liczba osób w izolacji w DPS: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 1

Ognisko w Oddziale Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11, w tym 1 pacjent, 10 osób personelu medycznego
– liczba osób poddanych kwarantannie: 28
– badania realizowane przez szpital
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 9
– liczba osób w izolatorium: 1

Ognisko w Oddziale Zakaźnym SPSK 1 w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8, w tym 5 personel (4 pielęgniarki, 1 lekarz) 3 członków rodziny;
– liczba osób poddanych kwarantannie: 19
– liczba osób przebadanych: 24
– liczba osób w izolatorium: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 1

Ognisko po zorganizowaniu przyjęcia weselnego w Firleju – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 10 aktywnych zakażeń
– liczba osób poddanych kwarantannie: 49
– liczba osób przebadanych: 45
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 10

Powiat kraśnicki

Ognisko dotyczące pracowników firmy hydraulicznej w Kraśniku – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6 ( 3 pracowników i 3 osoby z kontaktu)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 15
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 7
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba zgonów: 1

Ognisko w Centrum Dializ w Kraśniku – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 60
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 103
– liczba osób przebadanych: 84
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba osób hospitalizowanych: 7
– liczba zgonów: 1

Powiat opolski

Ognisko w Domu Seniora w Chodlu- ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 26 aktywnych zakażeń
– liczba osób poddanych kwarantannie: 10
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 18
– liczba osób hospitalizowanych : 8

Ognisko rodzinne –ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób w ognisku: 3 aktywne zakażenia
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 0
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Powiat łukowski

Ognisko po organizacji przyjęcia weselnego –ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób w ognisku: 0 aktywne zakażenia
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 4
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:0
– liczba osób przebadanych: 52
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Powiat puławski

Ognisko – SPZOZ w Puławach, ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych: 16
– liczba osób w izolacji domowej: 14
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba nadanych decyzji kwarantanny: 103 (25 personelu SPZOZ Puławy, 78 inne osoby z kontaktu)
– liczba osób na kwarantannie: 315
– liczba osób w nadzorze: 38

Ognisko w Domu Dziecka w Puławach –ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 12 (6 pracowników, 2 osoby z kontaktu, 4 wychowanków)
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 210
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:8
– liczba osób przebadanych: 38
– liczba osób przekazanych do szpitali: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 10

Powiat łęczyński

Ognisko w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 41
– liczba osób przebadanych: 19
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 11

Ognisko w Kopalni Bogdanka – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 42
– liczba osób poddanych kwarantannie: 284
– liczba osób przebadanych: 111
– liczba osób w izolacji domowej: 38

Miasto Zamość

Ognisko rodzinne powiązane ze środowiskiem pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zamościu – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5, w tym 4-osobowa rodzina i 1 osoba z kontaktu z pracy;
– liczba osób objętych kwarantanną: 28;
– liczba osób przebadanych: 5
– liczba osób zaplanowanych do badań: 28
– liczba osób przekazanych do szpitali: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Powiat bialski

Ognisko w Szkole Podstawowej z Pododdziałem Przedszkolnym w Woskrzenicach – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych: 5 , w tym m.in. 2 nauczycieli, 3 osoby z kontaktu
– liczba osób poddanych kwarantannie: 163, w tym 45 uczniów, 3 nauczycieli, 115 członków rodzin
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba osób w izolacji domowej:3

Miasto Biała Podlaska

Ognisko rodzinne w Białej Podlaskiej – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3 (2 uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej, 1 członek rodziny)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 67, m.in. 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej , 51 członków rodzin;
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 2

Powiat świdnicki

Ognisko w DPS w Krzesimowie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7, w tym 4 pensjonariuszy i 3 pracowników
– liczba osób w kwarantannie: 150
– liczba osób przebadanych: 97
– liczba osób hospitalizowanych: 4
– liczba osób izolowanych: 3

Powiat włodawski

Ognisko w Szkole Podstawowej Nr 3 we Włodawie – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5, w tym 3 pracowników administracyjno-gospodarczych, 1 nauczyciel oraz 1 osoba z kontaktu
– liczba osób poddanych kwarantannie: 79
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 7
– liczba osób przebadanych: 9
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób hospitalizowanych: 1

Na terenie województwa lubelskiego działa 9 laboratoriów, które w minionej dobie przebadały łącznie 295 osób.

(fot. pixabay.com)

23 komentarze

 1. WSSE podaje niepełne dane. Od tygodnia wiedzą o innych dodatnich wynikach w pewnym ognisku, ale w statystyce tego nie ujęli. Celowo, czy mają taki bałagan?

 2. W szkole jest kilkaset osób, zaraża się 5 osób. Plandemia.

 3. Pewnie express do kawy mial covid.

 4. Wszyscy mamy źle w głowie że żyjemy!!!

 5. Brakuje już miejsc w szpitalach , za kilka dni może zabraknąć respiratorów . Sytuacja robi się dramatyczna . Mój szef mówi że od października może być niewyróbka , już w tej chwili ciągniem na trzy zmiany . W innych firmach pogrzebowych podobno też ledwo dają radę.

 6. Od jakiegoś już czasu obserwuję użytkownika/użytkowników forum, którzy z lubością przejmują/kopiują identyfikatory innych użytkowników… wprowadzając chaos na forum…

  Ludzie… macie naprawdę poważne problemy z psychiką – i nie chciałbym was spotkać w realnym świecie. Tutejsze środowisko wystarczy mi aż nadto 😀

 7. Z uwagi iż jestem w branży która od października będzie na mega topie zamieszczam niezbędnik który może się przydać każdemu . Radzę zapamiętać :
  1. Przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym,
  2. Odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności
  3. Unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok
  4. Umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek ze zwłokami w drugim worku
  5. Zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez spryskanie płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym
  6. Zwłoki zabezpieczone, umieścić w: kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, wykonanej z materiału umożliwiającego jej mycie i dezynfekcję, która po przekazaniu zwłok do spalarni podlega standardowej dekontaminacji środkami powierzchniowoczynnymi albo w trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu
  6. Umieścić na dnie trumny do pochówku warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm
  7. Niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie lub kapsule transportowej trumnę lub kapsułę transportową zamknąć szczelnie i spryskać płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym
  8. Transport zwłok, jeżeli jest to możliwe, prowadzić jednym zespołem przewozowym

  • Link do całości…
   dwszdr.wp.mil.pl/plik/file/Koronowirus_zalecenia_GIS/10.04._-_wytycze_GIS.pdf

   Dla nie wtajemniczonych… Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 9 04 2020 r.

   @cmentarnik.. miało być śmiesznie – wyszło żenująco…

   • Chciało by się napisać że robią sobie z nas jaja ale zbyt wiele ludzi przez tą hucpę cierpi i umiera. Przykro patrzeć co robią z ludźmi albo raczej co ludzie dają z sobą robić.

    • O, jest nasz geniusz. BTW. nie „tą”, lecz „tę” i nie „chciało by”, lecz „chciałoby”. 4 klasa podstawówki. Pozdrawiam eksperta 😉

Z kraju