Mieszkańcy mają zastrzeżenia co do przygotowań związanych z budową obwodnicy Janowa Lubelskiego

Cześć mieszkańców miasta i gminy Janów Lubelski zarzuca drogowcom, że pozbawili starsze osoby głosu w sprawach taki istotnych jak przebieg drogi krajowej przez teren ich miejsca zamieszkania. Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że jak na razie prowadzono w tej sprawie tylko spotkania informacyjne, a nie konsultacje społeczne.

Spore wzburzenie części mieszkańców miasta i gminy Janów Lubelski wywołują prowadzone właśnie przygotowania do budowy obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74. Trasa ma mieć długość ok. 9 km i przebiegać w nowej lokalizacji. Rozważane są cztery warianty lokalizacji obwodnicy, dwa z nich omijają Janów Lubelski od strony północno-wschodniej, a dwa od strony południowej. W marcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierzała przeprowadzić z mieszkańcami spotkanie informacyjne, jednak z uwagi na zagrożenie związane z epidemią koronawirusa zostało ono odwołane. W związku z tym, działania informacyjne zaczęły być przeprowadzane m.in. za pomocą Internetu.

Niektórzy mieszkańcy mają szereg poważnych zastrzeżeń i wątpliwości co do formy i sposobu prowadzenia wspomnianych konsultacji społecznych. Jak wyjaśniają, wszystko to zostało sprowadzone do zamieszczenia w sieci ulotki informacyjnej, schematycznego rysunku przebiegu trasy w czterech wariantach oraz kilkunastu rysunków projektowych. Wszystko bez szerszego omówienia i opisu, w tym przede wszystkim bez analizy wpływu poszczególnych wariantów na tereny zamieszkałe – mimo, iż z przedstawionych materiałów jasno wynika, że zabudowa mieszkalna, która znalazła się na trasie planowanej drogi – przewidziana jest do wyburzenia. Na tej podstawie lokalna społeczność ma wypowiedzieć się, co do przedstawionych przez inwestora wariantów.

Kolejnym problemem ma być fakt, iż część mieszkańców miasta i gminy to osoby starsze, niejednokrotnie bez dostępu do komputera i Internetu, które zazwyczaj uczestniczą w tradycyjnych formach konsultacji, jakimi są zebrania mieszkańców osiedli, czy też zebrania wiejskie, posiedzenia Rady Miasta, czy też innego rodzaju spotkania, które z oczywistych powodów teraz nie odbywają się.

– Te osoby nie znajdą dla siebie informacji w Internecie, nie wyślą maila, nie odczytają rysunków projektowych. Nie powinno się pozbawiać tych mieszkańców głosu w sprawach taki istotnych jak przebieg drogi krajowej przez teren ich miejsca zamieszkania, w pobliżu domów, szkół, sklepów, urzędów, banków, poczty, punktów usługowych czy kościołów do których uczęszczają, niejednokrotnie przerywający znane od lat szlaki komunikacyjne, zmieniający sieć drogową, czy sposób dojazdu do ich posesji, pól i domów pozostałych członków ich rodzin, czy też osób znajomych. Musimy uświadomić sobie fakt, iż jest to kwestia dla mieszkańców doniosła, decydująca o tym, jak będzie wyglądało ich codzienne życie w przyszłości, czy ich jakość życia poprawi się na skutek planowanej inwestycji – czy też ulegnie dramatycznemu obniżeniu – czytamy w przesłanym do naszej redakcji piśmie.

Mieszkańcy zapewniają, że budowy kolejnych odcinków dróg, czy też pozostałej infrastruktury, są jak najbardziej uzasadnione. Nie stają naprzeciw tak ważnej dla miasta inwestycji, gdyż wiedzą doskonale, że obwodnica jest niezwykle potrzebna. Uważają jednak, że proces konsultowania nowych inwestycji i ustalania tak istotnych kwestii, jaką jest przebieg drogi krajowej przez tereny zabudowy mieszkaniowej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, powinien odbyć się w spokojniejszym czasie, kiedy będą mieli możliwość świadomie i w pełnym gronie mieszkańców podjąć tak ważne dla ich przyszłości decyzje. Z kolei przedstawione warianty I i II powodują, iż wobec oczywistego rozwoju infrastruktury miasta, w tym zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej w kierunku północnym, za kilka czy kilkanaście lat przebieg trasy nr 74 znajdzie się „w mieście”, a zatem przestanie być prawdziwą obwodnicą.

Jednak największe wzburzenie wywołała podana w dniu 17 kwietnia informacja o zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury Programu inwestycji dla obwodnicy Janowa Lubelskiego. W treści Programu wskazano, że cyt: „Obwodnica Janowa Lubelskiego o długości 8,9 km ominie istniejącą zabudowę po północno–wschodniej stronie obecnego przebiegu drogi krajowej 74.” Jak tłumaczą, oznacza to, że dokonano już wyboru wariantu dla przebiegu planowanej drogi, nie czekając na głos mieszkańców w tej sprawie.

Jak wyjaśnia dr Jakub Sznajder, prawnik z rzeszowskiej Kancelarii Radcy Prawnego dr Agnieszka Sznajder, bardzo prawdopodobne jest, że wokół tak prowadzonej inwestycji zrodzi się poważny konflikt społeczny, co może pociągać za sobą nie tylko protesty, czy blokady, ale może także opóźnić lub wręcz uniemożliwić realizację inwestycji. Zwłaszcza, że kiedy mieszkańcy wystąpili do inwestora z wnioskiem o wydłużenie konsultacji, aż do czasu, kiedy możliwe będą publiczne spotkania, tak aby umożliwić ogółowi mieszkańców rzeczową dyskusję z przedstawicielami inwestora, co do wpływu poszczególnych wariantów na mieszkańców i środowisko, to termin przedłużono… o dwa tygodnie i upłynął on w piątek 8 maja.

Mieszkańcy liczą przede wszystkim na to, aby ich głos został wysłuchany. Chcą poznać wpływ proponowanych wariantów na jakość ich życia i w przyszłości. Proponują przedłużenie konsultacji, aż do czasu kiedy będą one faktycznie możliwe, ponieważ obecnie są one według nich pozorne i fikcyjne. Proponują również, aby w toku dalszych konsultacji wypracowany został tzw. wariant społeczny przebiegu drogi krajowej nr 74 w nowym śladzie przez teren Miasta i Gminy Janów Lubelski.

Tymczasem przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tłumaczą, że w marcu miało odbyć się jedynie spotkanie informacyjne, a nie formalne konsultacje społeczne. Spotkanie to zostało odwołane nie przez inwestora, lecz przez Urząd Gminy Janów Lubelski. W związku z tym, że trwają prace projektowe, dla których obowiązuje określony harmonogram i terminy, lubelski oddział GDDKiA podjął decyzję o przeprowadzeniu działań informacyjnych w drodze elektronicznej. Materiały trafiły do Urzędu Miasta Janów Lubelski również w wersji papierowej. Prezentacje, materiały projektowe i formularz wniosku umieszczone są też na stronie internetowej lubelskiego oddziału GDDKiA i Urzędu Miasta Janów Lubelski.

Termin na składanie wniosków z możliwością zadawania pytań w drodze korespondencyjnej został wydłużony. Wnioski i uwagi można było wysyłać także tradycyjną pocztą do 8 maja włącznie. Mieszkańcy skorzystali z tej formy działań informacyjnych, wpłynęło kilkadziesiąt uwag i wniosków, które będą teraz analizowane. Lubelski oddział GDDKiA nie przewiduje na chwilę obecną odrębnych działań informacyjnych w tym względzie, w tym bezpośrednich spotkań, tym bardziej, że trudno dziś przewidzieć, jak długo może jeszcze potrwać zagrożenie epidemiczne.

– Możliwość wypowiedzenia się społeczeństwa nie ogranicza się tylko do powyższych działań, które są nieformalne. Formalne konsultacje społeczne będą się odbywać dopiero w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które będzie prowadzone przez odpowiedni organ. Wówczas mieszkańcy i strony zainteresowane będą mogły także wypowiedzieć się w sprawie planowanej inwestycji, zgłaszać wnioski i uwagi – tłumaczy Łukasz Minkiewicz z lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Podkreśla również, że wariant przebiegu obwodnicy Janowa Lubelskiego nie został wybrany. Na chwilę obecną trwają prace nad czterema wariantami o długości ok. 9 km każdy. Dwa z nich omijają Janów Lubelski od strony północno-wschodniej, a dwa od strony południowej. Przebieg trasy zostanie określony dopiero w drodze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o wydanie której GDDKiA Oddział w Lublinie wystąpi do właściwego w tej sprawie organu. Obecnie inwestycja jest na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o tę decyzję. Prowadzone są prace przygotowawcze w stadium Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, w ramach których zorganizowano nieformalne działania informacyjne.

– Mieszkańcy zgłaszali wnioski i uwagi do planowanej inwestycji, które następnie będą analizowane. W odniesieniu m.in. do tych uwag wykonana zostanie m.in. wielokryterialna analiza porównawcza wariantów. To, że wybór wariantu jeszcze przed nami, wynika też z komunikatu prasowego Ministerstwa Infrastruktury, w którym wyjaśnione jest w ostatnim akapicie, że „rozpoczęte zostały już prace przygotowawcze, których celem jest określenie przebiegu drogi i uzyskanie decyzji środowiskowych” – dodaje Łukasz Minkiewicz.

Obecny etap projektowy zakończy się opracowaniem Koncepcji Programowej, czyli bardziej szczegółowego opracowania projektowego, dla jednego wariantu trasy, który zostanie określony we wspomnianej wyżej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowanie bardziej szczegółowej dokumentacji, w tym Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego będzie objęte odrębnym postępowaniem przetargowym.

(fot. lublin112)

22 komentarze

 1. jakie konsultacje?przy budowie s-19 zabrali mi działkę bez powiadomienia,minął rok a wyceny,zawiadomienia,odszkodowania ani widu ani słychu,tak zrobili ze wszystkimi i teraz się dziwią jak właściciele działek bronią się przed bezprawiem!

  • Ale o co Tobie chodzi ?? Przecież głosowaliście na prawo i sprawiedliwość, więc możecie się przekonać jak to działa na własnej skórze, bo o prawdziwej pracy to mało kto z was tam wie.

 2. Nie wiem czy jest sens wyrzucać pieniędze na obwodnicę tego typu wichur. Lepiej to można spożytkować.

  • Odp do Blazkowicz

   Dokładnie! Też jestem tego zdania. Obwodnica tam na DK74 jest EKONOMICZNE NIEUZASADNIONA! Jaki dobowy ruch tranzytowy tam się odbywa? Kilka tys. pojazdów.? To jest śmiech na sali. Ale to pisogord i dlatego.
   Pozatym to niegdyś urokliwe miasteczko dzięki WIESNIAKOM którzy je opanowali jest dziś skończone…

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Dożynki w mieście, czyli Dożynkowe Jarmarki Lubelskie
Startuje Lubelski Festiwal Nauki. Będzie specjalny pokaz na placu Litewskim oraz Piknik Naukowy
Na zamku lubelskim i zamkowych błoniach odbędzie się weekend z archeologią
Jarmark Firlejowski, czyli dawne dworskie i rycerskie tradycje z czasów świetności magnackiego rodu
Malownicza Wąwolnica: Gwiazdą wydarzenia będzie Izabela Trojanowska