690 680 960

Lubelscy terytorialsi rozwijają projekt K9 (zdjęcia)

W minioną sobotę, 18 listopada br. w Lasach Kozłowieckich odbyły się wspólne ćwiczenia Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej (GPR K9) 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Grupy Poleskie Psy Ratownicze. Celem warsztatów była wymiana doświadczeń i doskonalenie współpracy między różnymi służbami.

Scenariusz wspólnych ćwiczeń zakładał prowadzenie akcji poszukiwawczej osoby starszej i dwojga dzieci, które zagubiły się podczas grzybobrania. Do akcji zostali wezwani żołnierze z Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej K9 2 Lubelskiej Brygady OT oraz Grupa Poleskie Psy Ratownicze. Działania prowadzone były w trudnych warunkach terenowych – młody, gęsty las i podmokły teren. Dodatkowo działania utrudniała świeża pokrywa śnieżna.

Akcją kierowali planiści z Grupy Poleskie Psy Ratownicze, którzy wyznaczyli sektory poszukiwań i kierowali do nich odpowiednie siły. Do przeszukiwania terenu wykorzystano tzw. „szybkie trójki”, czyli 3-osobowe zespoły kierowane przez nawigatorów 2 LBOT, których zadaniem było prawidłowe sprawdzenie całego wyznaczonego obszaru.

Głównym celem ćwiczeń była wymiana doświadczeń między cywilnymi i wojskowymi grupami poszukiwawczymi z psami, zapoznanie się ze sposobami szkolenia psów i różnymi metodami prowadzenia akcji poszukiwawczych.

Lubelscy terytorialsi rozwijają projekt K9 (zdjęcia)

fot. WOT

2 LBOT rozpoczęła wdrażanie program K9 na początku ubiegłego roku. Obecnie Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza K9 liczy już 17 certyfikowanych nawigatorów i systematycznie powiększa się. Żołnierze z GPR regularnie podnoszą swoje kompetencje, uczestnicząc w różnych szkoleniach w ramach projektu K9 WOT i ćwiczeniach z innymi służbami, m.in. Strażą Pożarną i Strażą Graniczną.

W przyjętym w WOT modelu Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza K9 składa się z dowódcy, planistów oraz zespołów złożonych z nawigatora, przewodnika i psa. Czworonogi służą razem ze swoimi przewodnikami – żołnierzami OT – w samodzielnym pododdziale jednostki. Wszyscy żołnierze wchodzący w skład GPR (dowódcy, zastępcy dowódców, analitycy, planiści, operatorzy, nawigatorzy, przewodnicy) pełnią terytorialną służbę wojskową (TSW).

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej systematycznie buduje swoje zdolności w zakresie wsparcia służb w prowadzeniu działań poszukiwawczo-ratowniczych. Przypomnijmy, udział w akcjach poszukiwawczych należy do jednych z zadań ustawowych WOT. Siły i środki 2 LBOT zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego jesienią 2018 roku. Od 2019 roku lubelscy terytorialsi regularnie uczestniczą w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych osób zaginionych na terenie województwa lubelskiego u boku Policji.

Lubelscy terytorialsi rozwijają projekt K9 (zdjęcia)

fot. WOT

 

Lubelscy terytorialsi rozwijają projekt K9 (zdjęcia)

fot. WOT

 

Lubelscy terytorialsi rozwijają projekt K9 (zdjęcia)

fot. WOT

(źródło: WOT)

4 komentarze

 1. I co szkolą malinosy tylko w weekendy na zjazdach ?? Zero pojęcia….

  • San jesteś jedno wielkie zero.

  • Czytaj ze zrozumieniem. To były wspólne ćwiczenia 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Grupy Poleskie Psy Ratownicze z wyszkolonymi psami.

  • …a co kiedy ktoś ma już psa po certyfikacji (patrz przeszkolonego z państwowymi uprawnieniami) i wstapił do WOT? W tej formacji wykorzystujesz swoje kwalifikacje i doświadczenia na rzecz slużby ojczyźnie. Dzielisz się cywilną wiedzą zyskując wojskową. To właśnie w tej formacji jest najciekawsze.

Dodaj komentarz

Kursy walut

 • USD 3.975zł -0.05%
 • GBP 5.0198zł 0.11%
 • EUR 4.3542zł -0%
 • CHF 4.5175zł 0.12%

Polub nas