Piątek, 19 lipca 202419/07/2024
690 680 960
690 680 960

Ikonę w krajobrazie miasteczka akademickiego czekają zmiany. Biblioteka Główna UMCS zostanie przebudowana (wizualizacje)

To największa tego typu jednostka w województwie lubelskim, od czasów jej powstania nie było w niej żadnych większych prac remontowych. Teraz zaplanowano kompleksową przebudowę obiektu.

Jeszcze w tym miesiącu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie planuje ogłoszenie przetargu na przebudowę Biblioteki Głównej. Obiekt ten powstał w 1968 roku i stanowi nieodłączny element krajobrazu miasteczka akademickiego. Jak wskazują władze uczelni, zaprojektowany przez lubelskiego architekta Tadeusza Witkowskiego gmach jest wręcz ikoną tego terenu. Prezentuje też ogromną wartość architektoniczną i jest przykładem powojennego modernizmu w Lublinie.

Biblioteka Główna UMCS jest największą tego typu jednostką w województwie lubelskim, jej księgozbiór liczy ponad 1,8 mln woluminów, z czego 280 tys. stanowią zbiory specjalne. Ma również niebagatelne znaczenie dla miasta i regionu, udostępniając swoje zbiory zarówno studentom i naukowcom, jak również wszystkim mieszkańcom Lubelszczyzny.

O ile budynek biblioteki pięć lat temu przeszedł gruntowną modernizację, tak w jej wnętrzu, od momentu powstania obiektu nie było żadnych większych prac remontowych. Dlatego też jest tam sporo do zrobienia. Uczelnia oszacowała, że prace będą kosztowały ok. 39 mln zł. Oprócz środków własnych, UMCS uzyskał na ten cel dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Plany są niezwykle ambitne. W pierwszej kolejności unowocześniona i dostosowana do współczesnych standardów zostanie infrastruktura biblioteczna. Zapewnione zostaną także optymalne warunki lokalowo-techniczne m.in. dzięki odpowiedniej aranżacji przestrzeni i wyposażeniu budynku. Dzięki temu zwiększy się poziom atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, a sam obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i standardów p.poż.

W ramach prac powstanie również dodatkowa powierzchnia dająca możliwość pozyskiwania i udostępniania większej liczby woluminów. Przewidziano także nową aranżację wydzielonych przestrzeni na spotkania autorskie czy do pracy indywidualnej lub grupowej. Pojawi się także książkomat umożliwiający oddanie i pozyskanie książek o każdej porze dnia i nocy.

W ramach drugiego etapu prac poszerzony zostanie i udoskonalony proces cyfryzacji i digitalizacji zasobów bibliotecznych. W zmodernizowanej części budynku zlokalizowana zostanie część infrastruktury technicznej służącej zarówno bibliotece, jak i całej uczelni. Zwiększona zostanie też liczba publikacji dostępnych w formie cyfrowej. Do tego powstanie całkowicie nowa infrastruktura teleinformatyczna.

Uczelnia posiada już pozwolenia na realizację inwestycji, aktualnie trwają końcowe prace przy wykonywaniu projektów. Prace mają potrwać do 2025 roku, jednak w trakcie przebudowy obiektu, biblioteka będzie cały czas funkcjonowała, choć w ograniczonym zakresie. Pewna część księgozbioru zostanie udostępniona w formie wolnego dostępu oraz w formie cyfrowej. Czytelnicy będą także informowani na bieżąco o pozostałych, dodatkowych możliwościach wypożyczenia księgozbioru.

Ikonę w krajobrazie miasteczka akademickiego czekają zmiany. Biblioteka Główna UMCS zostanie przebudowana (wizualizacje)

Ikonę w krajobrazie miasteczka akademickiego czekają zmiany. Biblioteka Główna UMCS zostanie przebudowana (wizualizacje)

Ikonę w krajobrazie miasteczka akademickiego czekają zmiany. Biblioteka Główna UMCS zostanie przebudowana (wizualizacje)

(fot. UMCS)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Sport