Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

Gminy zapewnią posiłki dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych objętych kwarantanną, oraz dla bezdomnych

Wytyczne dotyczące wsparcia żywnościowego osób objętych kwarantanną domową, które mieszkają samotnie lub są niepełnosprawne, otrzymały dzisiaj wszystkie gminy i miasta w naszym regionie. To samo dotyczy osób bezdomnych oraz ubogich, których dzieci korzystały z bezpłatnych posiłków w szkołach.

W sobotę Wojewoda Lubelski Lech Sprawka przekazał wójtom, burmistrzom i prezydentom miast z terenu województwa lubelskiego rekomendację Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg w zakresie zabezpieczenia pomocy w formie posiłków dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które są objęte obowiązkową kwarantanną domową. W sytuacji, kiedy osoby te nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, pomoc w tym kierunku powinny otrzymać od gminy. Urzędnicy muszą zorganizować dowóz ciepłych posiłków, bądź też produktów, z których dana osoba może sama sobie je przygotować. Pomoc ta przysługuje bez kryterium dochodowego.

Pomoc przewidziana jest także dla rodzin, których dzieci korzystały z programu „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w którym stołówka szkolna jest nieczynna, w związku z czym dziecko nie spożywa posiłków, kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, organizowana ma być również pomoc żywnościowa dla osób bezdomnych. W realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym uczestniczą: Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż. Z pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby bezdomne, zarówno te przebywające w placówkach, jak i poza nimi. W praktyce osoba bezdomna zgłasza się do jednej z tych organizacji, tam składa oświadczenie, że spełnia kryteria do udzielenia pomocy i otrzymuje żywność w formie paczek lub jeśli organizacja wydaje posiłki, w formie posiłku.

Z kolei placówki zapewniające schronienie bezdomnym, mogą w ich imieniu wystąpić do ośrodka pomocy społecznej, który kwalifikuje do pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, o przyznanie wsparcia. Wówczas przekazuje, np. drogą elektroniczną lub telefonicznie, listę osób bezdomnych oraz ich oświadczenia, oraz upoważnienie przedstawiciela placówki do odbioru żywności w imieniu każdej osoby z listy. Następnie pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej, po zakwalifikowaniu osób do wsparcia, udostępnia informację właściwej organizacji partnerskiej o upoważnieniu przedstawiciela placówki udzielającej schronienia do
odbioru żywności dla osób bezdomnych zakwalifikowanych do wsparcia.

Co ważne, część organizacji, w szczególności Caritas i Polski Komitet Pomocy Społecznej, prowadzących dotychczas punkty wydawania bezpłatnych posiłków np. jadłodajnie, punkty wydawania żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których działalność w związku z obowiązującymi zaleceniami została znacząco ograniczona, obecnie dostarcza żywność do placówek udzielających tymczasowego schronienia.

(fot. pixabay – zdjęcie ilustracyjne)

5 komentarzy

  1. … niech władza da dobry przykład i publicznie zje te gołąbki czy pasztet które rozdaje potrzebującym PCK …

    • Oj tam, oj tam, jak mleko się przypali, to nos zatykasz i wcinasz. Swoje popisy kulinarne, smakują w najgorszym wydaniu, od darowanych wymaga się cudów.

  2. Mieszkaniec Lbn

    Szkoda, że na ten cel wspaniały wojewoda nie dał ani złotówki !!! Gminy muszą z własnej kieszeni kasę dawać licząc że może kiedy po wielkich bataliach dostać jakaś refundację !!!

  3. Mieszkaniec Lbn

    Władza, tj wojewoda, wydaje tyłka zalecenia, wytyczne, rekendacje i polecenia ale nic kompletnie nic nie robi !!! Ani miejsc kwarantanny, ani miejsc izolacji, ani wyżywienia, ani żadnej pomocy ze strony województwa nie ma tylko oczekiwania że gmina wszystko zrobi !!!

  4. Nie spotkałam się by z MOPSu ktokolwiek zadzwonił i zapytał w tej trudnej sytuacji co jest czy potrzeba pomocy np.w dostarczeniu posiłku. Mam sąsiadkę po 80tce.i gdybyśmy my jako sąsiedzi nie pomogli to by nic nie jadla. Taka jest właśnie pomoc ów urzędu. Porażka.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo