Sobota, 02 marca 202402/03/2024
690 680 960
690 680 960

Duże zagrożenie pożarowe w lasach regionu

Trwająca od dłuższego czasu ciepła aura sprawia, że leśna ściółka jest bardzo przesuszona i narażona na niebezpieczeństwo pożaru. Pomimo lokalnych opadów jej wilgotność jest bardzo niska.

Pożary stanowią jedno z największych zagrożeń lasu. Ryzyko ich wystąpienia w dużym stopniu zależy od warunków klimatycznych – to właśnie czynniki meteorologiczne (przede wszystkim opady) określają czasowe granice sezonu palności. Zazwyczaj przypada on na okres od kwietnia do września. Niestety główną przyczyną pożarów na terenach leśnych jest nierozważne obchodzenie się z ogniem, czy wypalanie traw w pobliżu lasów.

Obecnie w ponad połowie nadleśnictw w naszym regionie występuje duże zagrożenie pożarowe. Gorzej wygląda sytuacja na terenie kraju. Większość województw objęta jest dużym i średnim zagrożeniem pożarowym.

Duże zagrożenie pożarowe w lasach regionu
(http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/)

W pobliżu lasu pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanego z ogniem. W lasach oraz na terenach śródleśnych łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, w szczególności:

– rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
– korzystania z otwartego płomienia,
– wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Pamiętajmy, że nawet wjechanie autem do lasu może być powodem pożaru, podobnie jak rzucenie niedopałka na wysuszoną ściółkę.

2015-06-04 20:36:34
(fot. lublin112.pl, grafika www.ibles.pl, http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo