Środa, 22 maja 202422/05/2024
690 680 960
690 680 960

Dofinansowanie na ponad 7 milionów złotych trafi do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Projekt „Kultura na Wyciągnięcie Ręki” jest skokiem w przyszłość dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i całej lubelskiej kultury. Kultura będzie dostępna dla każdego dzięki innowacyjnych rozwiązaniom i wykorzystaniu najnowszych technologii. Cały projekt ma wartości 10 mln złotych z czego ponad 7 zostało pozyskane z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.9 zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego

4 kwietnia w Teatrze Osterwy dyrektor Marek Krakowski odebrał z rąk Jarosława Stawiarskiego – marszałka województwa lubelskiego oraz Zbigniewa Wojciechowskiego – wicemarszałka województwa lubelskiego umowę na dofinansowanie projektu „Kultura na Wyciągnięcie Ręki” – stworzenie platformy streamingowej umożliwiającej dostęp do wydarzeń kulturalnych odbywających się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

– Jestem bardzo zadowolony, że udało się pozyskać te pieniądze, tym bardziej, że są to pierwsze unijne pieniądze, które pozyskaliśmy od momentu powstania Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ten projekt jest zwrócony szybkością światłowodu do wszystkich mieszkańców Lublina, województwa lubelskiego oraz całego kraju – mówi Marek Krakowski – Dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Powstanie „Kultura na wyciągnięcie ręki”

W ramach projektu „Kultura na wyciągnięcie ręki” Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zamierza utworzyć wysokospecjalistyczną platformę streamingową umożliwiającą dostęp do wydarzeń kulturalnych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo zbudowane będzie elektroniczne archiwum umożliwiające dostęp do powtórek, pełnej archiwizacji realizowanych wydarzeń kulturalnych tworzonych lub współtworzonych z innymi instytucjami kultury województwa lubelskiego w przestrzeniach CSK.

– Centrum Spotkania Kultur w Lublinie to instytucja samorządu województwa lubelskiego, która ma specjalną misję zjednoczenia tego co się dzieje w regionie, ale również promieniowania poza region. Chcemy się dzielić naszym dorobkiem kulturalnym również z innymi regionami. Dzięki zaangażowaniu załogi Centrum Spotkania Kultur w Lublinie udało się opracować projekt, który technologicznie ma nas pchnąć do przodu a równocześnie wyposażyć w narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu, żeby te osoby, które nie mogą dojechać do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie mogły skorzystać z oferty kulturalnej, żeby te osoby, które są chore też mogły skorzystać z tego co się dzieje w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – dodaje Krakowski.

Integralnym elementem projektu jest zakup urządzeń pozwalających na mobilne studio przetwarzania sygnału audio-wideo i ich streaming z wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego (umożliwienie współuczestniczenia w tworzeniu projektów kulturalnych dla innych jednostek kultury samorządu województwa przy współpracy CSK). Projekt pozwoli na zwiększenie atrakcyjności i rozszerzenie oferty kulturowej CSK w Lublinie oraz samego województwa lubelskiego poprzez ochronę, wykorzystanie i zwiększenie dostępu do unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego.

Inwestycja obejmuje doposażenie CSK w Lublinie w nowoczesny sprzęt wykorzystywany na potrzeby realizacji wydarzeń kulturalnych, a także oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie do oferty nowego produktu kultury w postaci platformy streamingowej, która będzie jedną z metod funkcjonowania twórców kultury w sieci. Dodatkowym elementem przedsięwzięcia jest zastosowanie w obiekcie CSK usprawnień skierowanych do osób o szczególnych potrzebach. Istotną część projektu, wspierającą techniczne wyposażenie CSK stanowi doposażenie i uruchomienie studia CSK na poziomie pozwalającym na wytworzenie sygnału telewizyjnego przesyłanego drogą internetową. W ten sposób projekt ma przyczynić się do ograniczenia wykluczeń związanych z niepełnosprawnościami oraz ograniczeń komunikacyjnych.

Projekt ten stanowi innowację w skali ogólnopolskiej i jest szczególnie istotny ze względu na postęp technologiczny, a także oczekiwania społeczeństwa. Pandemia COVID-19 udowodniła, że cyfryzacja w instytucjach kultury jest konieczna i nieunikniona, aby zapewnić ciągłość korzystania z oferty, zwłaszcza w przypadku sytuacji kryzysowych. Celem tego projektu jest również umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, a także innym, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez instytucje kultury bezpośrednio, możliwość dostępu online do oferty kulturalnej.

Jeden komentarz

  1. A co takiego będzie nagrywane. CSK nic nie produkuje. Będziecie nagrywać artystów którzy przyjeżdżają są z impresariatu? To trzeba będzie im zapłacić..

Dodaj komentarz