Niedziela, 21 lipca 202421/07/2024
690 680 960
690 680 960

Część mieszkańców otrzymała SMS-y z alertem. „Stosuj się do poleceń służb, bądź czujny”

Mieszkańcy powiatów położonych przy granicy z Białorusią otrzymali wiadomości z alertem RCB. Jest w nich m.in. apel aby stosować się do poleceń służb, zachować czujność oraz informować o podejrzanych osobach w rejonie przygranicznym.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po raz kolejny rozesłało wiadomości SMS z alertem. Tym razem trafiły one do części mieszkańców województw podlaskiego i lubelskiego. A dokładnie 9 powiatów, w naszym regionie chodzi o bialski i włodawski. Związane są one z sytuacją, jaka od dłuższego czasu ma miejsce na granicy z Białorusią.

Odbiorcy otrzymali wiadomość o następującej treści: „Uwaga! Zakaz przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Stosuj się do poleceń służb. Bądź czujny i informuj o podejrzanych osobach.

Ma to związek z wprowadzeniem czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej. Mowa tu o tzw. strefie buforowej. Wyznaczono ją na odcinku granicy o długości 60,6 km w województwie podlaskim. W naszym regionie nie ma obostrzeń dotyczących zbliżania się do granicy, gdyż przebiega ona rzeką Bug, przez którą nielegalni migranci raczej nie ryzykują przechodzenia.

Nie oznacza to jednak, że zagrożenie nie istnieje. Dlatego też przy granicy można spotkać wiele patroli. Stąd m.in. apel aby stosować się do poleceń służb, zachować czujność oraz informować o podejrzanych osobach w rejonie przygranicznym.

12 komentarzy

  1. Bądź czujny!! Bój się!!! Masz się BAĆ!!! Trzymaj dystans społeczny, unikaj ludzi, maski na ryj!!!

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport