Sobota, 18 maja 202418/05/2024
690 680 960
690 680 960

Będzie dofinansowanie projektu w zakresie wsparcia infrastruktury zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (zdjęcia)

W Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski oraz p.o. Dyrektora Szpitala dr n. med. Piotr Dreher podpisali umowę o dofinansowanie strategicznego dla regionu projektu w zakresie wsparcia infrastruktury zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wsparcie z Funduszy Europejskich

Projekt pn. „Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie” o wartości blisko 53 mln zł, wynikający z Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego, otrzymał dofinansowanie z UE w wysokości ponad 43 mln zł oraz z Budżetu Państwa w kwocie niemal 5,5 mln zł w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Łączne dofinansowanie wyniosło 92,53% wydatków kwalifikowalnych projektu.

To już drugi projekt strategiczny realizowany przez Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Obydwa projekty Szpitala są wobec siebie komplementarne. Pierwszy projekt pn. „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie” otrzymał dofinansowanie z UE w wysokości 7,6 mln zł w ramach Działania 8.6 Usługi zdrowotne. Umowę w tym zakresie podpisano 30 stycznia 2024 r. Projekt dotyczy rozwoju środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego poprzez organizowanie leczenia, opieki specjalistycznej oraz integracji społecznej w oparciu o usługi Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (RCZP). Natomiast podpisana dzisiaj umowa o dofinansowanie projektu dotyczy stworzenia niezbędnej infrastruktury RCZP.

– Realizacja tego strategicznego projektu to kolejny ważny krok w kierunku poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży w naszym regionie – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Będzie dofinansowanie projektu w zakresie wsparcia infrastruktury zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (zdjęcia)

fot. UMWL

O projekcie

Celem projektu jest rozwój środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego poprzez organizowanie leczenia, opieki specjalistycznej oraz integracji społecznej, jak również poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy opiera się na utworzeniu RCZP w oparciu o 5 lokalizacji w: Lublinie, Cholewiance, Chełmie, Radecznicy i Suchowoli. Projekt przewiduje roboty budowlane i zakup wyposażenia (w dwóch ostatnich lokalizacjach w ramach zadania nie planuje się robót budowlanych, a jedynie zakup wyposażenia).

Po pierwsze będzie to budowa pawilonu RCZP w Lublinie. Budynek będzie usytuowany przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie wraz z instalacjami wewnętrznymi. Powierzchnia całkowita budynku ma wynosić ponad 4,4 tys. m2, zaś powierzchnia użytkowa to 1,7 tys. m2. W obiekcie będą usytuowane m.in. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, poradnie zdrowia psychicznego oraz psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz Regionalne Centrum Koordynacyjne. Powstanie również ogród dla pacjentów pełniący funkcje rekreacyjno-terapeutyczne.

Kolejnym zadaniem w projekcie jest przebudowa i rozbudowa dwóch budynków na potrzeby RCZP w Cholewiance. Planuje się przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku głównego, w którym zlokalizowany będzie Oddział Dzienny dla dzieci i młodzieży oraz poradnie: zdrowia psychicznego i psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz hostel. W projekcie przewidziano również przebudowę i rozbudowę dwóch budynków na potrzeby RCZP w Cholewiance oraz przebudowę pomieszczeń na potrzeby RCZP w Chełmie. Zakres rzeczowy tego zadania odnosi się do dostosowania pomieszczeń na potrzeby Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Dzieci i Młodzieży poradni zdrowia psychicznego oraz psychologicznej oraz warsztatów terapeutycznych. Przewidziano również wyposażenie RCZP w niezbędny sprzęt.
Termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2026 r.

Będzie dofinansowanie projektu w zakresie wsparcia infrastruktury zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (zdjęcia)

fot. UMWL

Korzyści dla regionu

Statystyki i demografia regionu pokazują, jak ważny i bardzo potrzebny jest ten projekt. Według danych GUS na 31 grudnia 2023 r. w województwie lubelskim mieszka 384 591 dzieci i młodzieży (do 18 roku życia). Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w tej grupie może dotyczyć od 10 do nawet 20% populacji. Zatem system ochrony zdrowia psychicznego funkcjonujący na terenie naszego regionu powinien być przygotowany na objęcie opieką od 38 do ponad 76 tysięcy osób. Istotnym problemem jest również wzrostowa tendencja w udzielaniu świadczeń zdrowotnych – z każdym rokiem o 10-20%.

Główne problemy, z którymi borykają się osoby z zaburzeniami psychicznymi w tej grupie wiekowej, to m.in. ograniczony dostęp do świadczeń w obszarze psychiatrii, długi czas oczekiwania na świadczenia oraz dostęp do słabej jakościowo infrastruktury. Powyższe czynniki powodują stygmatyzację i mogą generować wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie ma na celu zmianę tej sytuacji i zapewnienie lepszego dostępu do świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego dzieciom i młodzieży w regionie. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej wyniesie 12,5 tysiąca osób rocznie.

Będzie dofinansowanie projektu w zakresie wsparcia infrastruktury zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (zdjęcia)

fot. UMWL

(Źródło: UMWL)

8 komentarzy

  1. Zamiast wybudować dzieciom plac zabaw, czy boisko, to buduje się przychodnie leczenia zdrowia psychicznego, albo centrum odchudzania.
    A pod tym centrum leczenia psychiki czy odchudzania buduje się wielki parking, żeby dziecko się nie zmęczyło dojściem. Parking robi się na terenie boiska, czy placu zabaw.

  2. Wyłączyć internet i pozabierać telefony na pół roku. Zdrowie psychiczne dzieci szybko się poprawi.

  3. Niech wszyscy politycy zaczną od badania swojego zdrowia psychicznego, a wcześniej wybudują szpital psychiatryczny i w nim się zamkną

  4. Co za rozmach… wsparcia, dofinansowania… i do tego nie „braci” a podatników. No, no, no… magia wyścigu do koryta :))

  5. pyk zdjęcie łysego z wąsami. będzie wisiało mimo ciszy wyborczej.

  6. Ooo a tu też jak mawiał klasyk, małpa w czerwonym. wcześniej podpisywała coś o rozbudowie teatru 🙂

  7. Ciekawe kto tam będzie pracował?

Dodaj komentarz