690 680 960

Będą miliony złotych dla woj. lubelskiego na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Jak otrzymać dofinansowanie? (zdjęcia)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie otrzyma 27,8 mln zł na realizację rządowego programu „Ciepłe Mieszkanie” w regionie. Umowę udostępnienia środków podpisali dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Sławomir Mazurek, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grzegorz Grzywaczewski, prezes WFOŚiGW w Lublinie. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.

21 lipca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Jest on skierowany do właścicieli lokali w tego typu budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. W skali całego kraju budżet na realizację programu wynosi 1,4 mld zł.

– Jesteśmy województwem o stosunkowo niewielkim potencjale finansowym, gdzie PKB mieszkańców jest stosunkowo niskie w porównaniu do innych regionów. Wsparcie w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, zarówno w zakresie wymiany źródeł ciepła, jak i prac remontowych powodujących oszczędności w zużyciu energii, będzie bardzo potrzebne. Sądzę, że wiele gospodarstw domowych w województwie lubelskim będzie spełniało kryteria do dofinasowania i mieszkańcy naszego regionu będą powszechnie korzystali z puli ponad 27 mln zł – mówił podczas podpisania umowy Lech Sprawka.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

– Program „Ciepłe mieszkanie” jest uzupełnieniem kompleksowej oferty dla obywateli w zakresie poprawy jakości życia, poprawy, tak naprawdę, warunków bezpieczeństwa energetycznego. Wymiana źródeł ciepła połączona z działaniem w zakresie modernizacji i zwiększenia efektywności energetycznej wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, oszczędność, ale też na jakość powietrza, którym oddychamy, na zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery – podkreślił Sławomir Mazurek.

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest instytucją, której misją jest poprawa stanu środowiska. Robimy to już 30 lat – przypomniał Grzegorz Grzywaczewski. – Kolejny program priorytetowy to dodatkowa składowa, która ma poprawiać jakość życia mieszkańców województwa lubelskiego – dodał.

Jak podkreślił szef WFOŚiGW w Lublinie program „Ciepłe mieszkanie” nie będzie jednak porównywalny pod względem liczebności złożonych wniosków do programu „Czyste powietrze”, gdzie od 2018 r. podpisano 23 tys. umów i wypłacono środki na kwotę prawie 260 mln zł. Efektem realizacji tego programu jest oszczędność energii i mniejsza liczba zanieczyszczeń w atmosferze.

Jak otrzymać dofinansowanie z WFOŚiGW?

Beneficjentem programu „Ciepłe mieszkanie” jest gmina, której dotację przyznaje WFOŚiGW. To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do WFOŚiGW w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r. Natomiast drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

Dokumentację, z którą jednostki samorządu terytorialnego powinny się zapoznać przygotowując wniosek o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, można znaleźć na stronie programu: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/. Ewentualne dodatkowe pytania należy kierować na specjalną skrzynkę e-mail programu: [email protected]

Dla beneficjentów końcowych, czyli dla kogo?

Poziom 1 – podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
•Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
•Do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 2 – podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
•1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
•2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
•Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
•Do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 3 – najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
•900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
•1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
•Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
•Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
•Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Będą miliony złotych dla woj. lubelskiego na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Jak otrzymać dofinansowanie? (zdjęcia)

(fot. WFOŚiGW)

13 komentarzy

 1. zaraz zaraz a co mln mieszkańców bloków? Oni mają sobie sami radzić, wiecie jakie podwyżki już dowaili za co i dowalą na jesień? znów podział na na lepszych i gorszych Polaków! w 80% jak się ma dom jedno rodzinny to znaczy że się ma kasę! bo przecież taki dom kosztuje! a tak 3000 tys do węgla, dopłaty do pieców , itp itd! a ty biedny blokresie płać i płacz i jedz mirabelki i szczaw w nasypów!

 2. 27 milionów na całe województwo? Z puli 1,4 miliarda? Dziękujemy wam pisowcy, wielcy działacze społeczni za grube miliony dla siebie , rodzin i kolegów, za taką szczodrość!!! Cóż to za powód do chwały, wy wały!!! ***** ***

 3. A nasza ukochana redakcja tak spisiała, że pisze takie bałwochwalcze artykuły bez chwili zastanowienia! Moje gratulacje za poziom myślenia a’la czarnek! I tak nie przebijecie kurskiego w pisowskiej propagandzie!

 4. Ludzie nawet nie starajcie się wypełniać wnioski. Tam już dotacje rozdzielone między swoich. Co wy myślicie że ot tak dotacje każdy może dostać. Buhahha…naiwniacy.

 5. cyrk . dzwoniłem . nie łapie sie na nic . chciałęm piec gazowy wymienić na POMPE CIEPŁA ORAZ solary. ZA NOWY BUDYNEK 6 LAT XXXXXX

 6. Brutto czy netto? Dochód tylko właściciela czy średni z gospodarstwa? Bo wychodzi na to, że skorzystają tylko osoby na minimalnej… Minimum, aby normalnie żyć to ok. 6 000zł/osobę. Ale dla PiS-u o już prawie klasa średnia. którą należy niszczyć. Najlepiej mieć biednych i głupich wyborców…

 7. wierzta dalej w pis du

 8. A jak to się liczy? Najpierw trzeba wydać, a później zwracają? Czyli mając 600 zł na osobę trzeba mieć x tysięcy żeby się załapać? Pytam teoretycznie, bo póki mam swój las i swoje krzaczory z chrustem nie zamierzam zmieniać źródła ogrzewania. Ten próg dochodowy na szczęście też nieco wyższy, ale są tacy, co nawet 500 na os. nie mają

 9. milionerzy dają ze swojej kieszeni xD

 10. Pisda! Państwo w ruinie. Ciekaw jestem ile ciemny lud jeszcze zniesie? Gdzie jest obecnie granica przyzwoitości? Gomułce za parę groszy na pasztetowej zrobili rewolucję, a teraz ceny w kosmos a lud się bawi. Alleluja i do przodu! Tak trzymaj ciemny ludzie!

Kursy walut

 • USD 4.3697zł -0.83%
 • GBP 5.3464zł -0.31%
 • EUR 4.6356zł 0.03%
 • CHF 4.803zł 0.12%

Polub nas